Praktijkvoorbeelden (6)

Filter resetten

Cyberambassadeurs maken bewoners digitaal weerbaar

Om de toenemende cybercriminaliteit aan te pakken leidt Gemeente Breda bewoners op tot cyberambassadeurs. Deze vrijwilligers zijn een schakel tussen politie, gemeente en bewoners. Ze waarschuwen buurtbewoners voor online gevaren en geven tips om zich te wapenen tegen cybercriminelen.

2022

Kind kan de digitale was doen!

De gemeente en politie doen er samen alles aan om cybercriminaliteit aan te pakken. Maar kunnen het niet alleen. Amsterdam zoekt Cyber Agents die meehelpen in de strijd tegen cybercriminaliteit.

2021

Met wie heb ik (ID)contact?

Met IRMA of DigiD kan vertrouwelijke informatie in een chat-, telefoon- of videogesprek worden besproken. ID Contact draagt bij aan optimalere dienstverlening aan inwoners en burgers door geauthentiseerde communicatie.

2021

G4 ontwikkelt handreiking voor bestrijding gevolgen cybercrises

Onze afhankelijkheid van gedigitaliseerde processen en systemen is zo groot geworden dat verstoring, uitval of misbruik kan leiden tot maatschappij-ontwrichtende effecten. Om de weerbaarheid te vergroten is het essentieel dat de overheid snel en effectief kan reageren op een cybercrisis...

2020