Praktijkvoorbeelden (9)

Filter resetten

Zicht op drone vluchten

Amsterdam en Den Haag hebben het initiatief genomen om dronevluchten in hun gemeente in kaart te brengen. Dit inzicht stelt hen in staat om, in samenwerking met de politie en andere belanghebbenden, effectief beleid te ontwikkelen voor verantwoord dronegebruik.

2024

Land inmeten met een drone

De gemeente Ede maakt gebruik van drones bij landmeetkundige werkzaamheden. De wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) verplicht gemeentes om alle zichtbare onderdelen in de openbare ruimte inzichtelijk te maken. Hulpdiensten, bedrijven, overheidsinstellingen en particulieren kunnen gebruik maken van deze registratie.

2024

'Echt of Nep?' een interactieve film voor senioren

De ontwikkelde film wordt gebruikt voor het verhogen van de cyberweerbaarheid van senioren. Op een laagdrempelige manier wordt kennis bijgebracht over veilig internetgebruik. Niet door informatie te zenden, maar door de senioren mee te nemen in de ervaring en na...

VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam 2023

Cyberambassadeurs maken bewoners digitaal weerbaar

Om de toenemende cybercriminaliteit aan te pakken leidt Gemeente Breda bewoners op tot cyberambassadeurs. Deze vrijwilligers zijn een schakel tussen politie, gemeente en bewoners. Ze waarschuwen buurtbewoners voor online gevaren en geven tips om zich te wapenen tegen cybercriminelen.

2022

Kind kan de digitale was doen!

De gemeente en politie doen er samen alles aan om cybercriminaliteit aan te pakken. Maar kunnen het niet alleen. Amsterdam zoekt Cyber Agents die meehelpen in de strijd tegen cybercriminaliteit. Dit praktijkvoorbeeld eindigde in de top 12 van de inzendingen...

2022

Met wie heb ik (ID)contact?

Met IRMA of DigiD kan vertrouwelijke informatie in een chat-, telefoon- of videogesprek worden besproken. ID Contact draagt bij aan optimalere dienstverlening aan inwoners en burgers door geauthentiseerde communicatie.

2021