De ontwikkelde film wordt gebruikt voor het verhogen van de cyberweerbaarheid van senioren. Op een laagdrempelige manier wordt kennis bijgebracht over veilig internetgebruik. Niet door informatie te zenden, maar door de senioren mee te nemen in de ervaring en na te laten denken over de keuzes die gemaakt kunnen worden.

Jaartal

2023

Afzender

VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam

Gemeenten hebben een verantwoordelijkheid voor een veilige (digitale samenleving). Veel gemeenten hebben weinig of geen capaciteit en middelen om zelf weerbaarheids-interventies te ontwikkelen. Deze interventie wordt gratis, kant en klaar aangeboden. Senioren vormen een kwetsbare groep, de impact van digitale oplichting is bij hen erg groot. Door met behulp van de gratis film en handleiding bijeenkomsten te organiseren en in gesprek te gaan met ouderen, wordt deze groep ondersteund in het digitaal weerbaar worden.

De film bestaat uit vijf korte filmpjes (elk drie scènes) over verschillende vormen van digitale criminaliteit. Tussendoor wordt de film stopgezet en wordt de deelnemers van de bijeenkomst gevraagd naar hun ervaringen en wat zij in deze situatie zouden doen. De film gaat verder met de keuze die gemaakt is. Door te ervaren wat er gebeurt als er een verkeerde keuze wordt gemaakt, blijft de opgedane kennis beter hangen. De film en het draaiboek kunnen gratis door gemeenten, politie, ouderenwerk en bibliotheken gebruikt worden om tijdens een bijeenkomst met senioren in gesprek te gaan.

Waardevol

Digitalisering brengt veel goeds, daar tegenover staan echter stevige veiligheidsrisico’s. De gemeente heeft een rol in het weerbaar maken van de inwoners en ondernemers om slachtoffer- en daderschap te voorkomen (Focusblad digitale veiligheid, VNG) . De film en het handboek ondersteunen de gemeenten in het digitaal weerbaar maken van (kwetsbare) senioren. De informatie in de handleiding zorgt ervoor dat met een minimale belasting een bijeenkomst georganiseerd kan worden. De bijeenkomsten zijn voor iedereen toegankelijk en kunnen overal in de gemeente georganiseerd worden. Door de film te ondertitelen is hij ook bruikbaar voor mensen die slechthorend zijn.
De film is met ouderenbonden en een klankbordgroep van ouderen opgesteld. De film is inmiddels door meer dan 70 gemeenten en organisaties opgevraagd, ook vanuit België is er interesse. De reacties zijn zeer positief, zowel van de gebruikers als van de senioren.

Herbruikbaar

Met de (gratis te gebruiken) interactieve film, kunnen gemeenten, ouderenwerk, politie, bibliotheken etc. tijdens een bijeenkomst het gesprek met senioren aangaan over veilig internetgebruik.
De informatie in de handleiding zorgt ervoor dat met een minimale belasting, enthousiaste medewerkers van de verschillende organisaties een bijeenkomst kunnen organiseren en de doelgroep digitaal weerbaarder wordt. Hiervoor is het niet noodzakelijk om expert te zijn op het gebied van digitale criminaliteit.
De film, inclusief handleiding, is gratis op te vragen bij de VAR via var.rotterdam@politie.nl.

Dit praktijkvoorbeeld was een van de finalisten in de categorie Inclusieve samenleving regulier complex voor de #GemeenteDelers 2023.