Met IRMA of DigiD kan vertrouwelijke informatie in een chat-, telefoon- of videogesprek worden besproken. ID Contact draagt bij aan optimalere dienstverlening aan inwoners en burgers door geauthentiseerde communicatie.

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Overig type Website

Het project ID Contact heeft verschillende resultaten opgeleverd:
1. open source bouwblok waarop met iedere authenticatiemethode en ieder communicatieplatform kan worden aangesloten. Dit is getest voor IRMA en DigiD, met verschillende gebruikersgroepen. 
2. Een gebruikersonderzoek uitgevoerd door de Hogeschool Arnhem – Nijmegen naar de inclusiviteit en haalbaarheid van het concept ID Contact.  
3. Projectevaluatie met lessons learned op het gebied van Agile ontwikkelen en werken. Met aandacht voor de samenwerking tussen gemeenten, onderwijs en kennispartners. 
 
Verwachting doelgroepen:  
ID Contact is interessant voor organisaties die authenticatie op afstand als dienstverlening willen aanbieden. Het stelt inwoners en ondernemers in staat om vertrouwelijke gesprekken via meer kanalen, dan fysiek, te kunnen voeren.  

Rendement en bereik:  
Er is veel belangstelling van leveranciers die ID Contact willen integreren in hun producten. Binnen de overheid is veel interesse voor het concept . Binnenkort start een pilot met 10 gemeenten voor videobellen. 
 
Acceptatie en inbedding:  
ID Contact staat op de kwartaalkalender van VNGr/CommonGround. Adoptie door VNG krijgt vorm in 2022. 
 
Teamresultaten:  
De projectorganisatie en alle betrokkenen hebben door de coronamaatregelen digitaal en op afstand moeten werken. Ondanks deze beperking is binnen de deadline en het budget de werking en meerwaarde van ID Contact vastgesteld. 

Waardering 

  • Rationele: digitale publieke dienstverlening en informatiegelijkheid staan al enkele jaren in de schijnwerpers. ID Contact levert een belangrijke bijdrage in het beter bereikbaar en voor alle doelgroepen toegankelijk maken van publieke dienstverlening. Het is een belangrijke bouwsteen voor omnichannel dienstverlening en de digitale transitie. 
  •  Publieke waardering:  127 inwoners hebben deelgenomen aan een gebruikerstest. De antwoorden op de vragen uit de System Usability Scale (SUS) vragenlijst hebben geleid tot een SUS score van 79 (van 100). Daarnaast gaf 78% van de deelnemers aan ID Contact in de toekomst te willen gebruiken. 
  • Inclusie:  bij de ontwikkeling van ID Contact was inclusiviteit een speerpunt. Om gebruik voor iedereen mogelijk te maken is uitgebreid stilgestaan bij toegankelijkheid en getest met gebruikers met specifieke behoeften. Voor het gebruikersonderzoek zijn een digi-panel en inclusieve testgroep geworven. Hierbij is onder andere aandacht besteedt aan leeftijd, digitale vaardigheden, lichamelijke beperking en taalachterstand. Daarnaast zijn de teksten geschreven op B1 niveau.  
  • Overige maatschappelijke doelen:  ID Contact zorgt ervoor dat inwoners zich veiliger voelen en het aantrekkelijk vinden om zich digitaal te authentiseren via verschillende dienstverleningskanalen. Daarnaast maakt ID Contact het mogelijk om in crisistijden, als corona, kritische processen te ondersteunen en persoonlijke dienstverlening te leveren. 


Evaluatie & hergebruik:  
Documentatie voor ID Contact is voor iedereen digitaal beschikbaar op de github en docs.pagina. Er wordt een one-stop-website opgeleverd waar alle informatie over meedoen, achtergronden en techniek te vinden is. 

ID Contact is als concept getest en de meerwaarde is in gebruikersonderzoeken aangetoond. De bouwstenen zijn ontwikkeld volgens de Common Ground gedachte. Juist vanuit de gedachte enkelvoudig ontwikkeld, meervoudig gebruik. In 2022 gaan 10 gemeenten en 2 leveranciers starten met een pilot voor het gebruik van ID Contact voor de kanalen chat en video. In het eindrapport van ID Contact wordt ook stilgestaan bij de aanpak van het project, de samenwerking en de communicatie. Het rapport wordt beschikbaar gesteld op de website van het project. Daarnaast wordt er ook een projectpagina ingericht op commonground.nl. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2022.