In de fysieke wereld moet iemand die een uitkering aanvraagt of een bankrekening opent zich legitimeren. In de digitale wereld is dit niet anders. Inmiddels bestaan er verschillende oplossingen om veilig online toegang mogelijk te maken. Zo kunnen inwoners met DigiD inloggen op websites van onder meer gemeenten. Ondernemers en organisaties loggen in met eHerkenning. Het wordt hiermee eenvoudiger om online zaken met elkaar te doen. Lees meer over online identificatie en authenticatie

DigiD, eHerkenning en machtigen/vertegenwoordigen

Hier vindt u meer informatie over DigiD, het publieke inlogmiddel voor inwoners. Wat is het, wat is de laatste stand van zaken, wat kan ik er als gemeente mee, hoe kan ik aansluiten en wat doet de VNG? Informatie over machtigen/vertegenwoordigen wordt ook in dit onderdeel gegeven. Als laatste kunt u in dit onderdeel informatie vinden over eHerkenning, het middel waarmee ondernemers en bedrijven zich online kunnen identificeren.

eIDAS en betrouwbaarheidsniveaus online dienstverlening

De afkorting eIDAS staat voor ‘electronic IDentities And Trust Services’. De Europese Unie wil met de eIDAS-verordening regelen dat het makkelijker en veiliger wordt om binnen Europa online zaken te regelen. Via dit onderdeel krijgt u algemene informatie over eIDAS, over de implementatie van de eIDAS-verordening in uw gemeente en over de benodigde betrouwbaarheidsniveaus voor uw online dienstverlening.

Routeringsvoorziening, vID en betrouwbaar beeldbellen

In dit onderdeel kunt u informatie vinden over de routeringsvoorziening die ervoor moet zorgen dat gemeenten op een makkelijke manier meerdere authenticatiemiddelen kunnen ontsluiten, over de praktijkbeproeving met de virtuele digitale identiteit (vID) en over betrouwbaar beeldbellen.

Publicaties & brieven