De overheid werkt aan veilig en makkelijk inloggen met als doel dat zoveel mogelijk zaken veilig online geregeld kunnen worden. Er wordt gesproken over elektronische identificatie, authenticatie en autorisatie. Maar wat is dit nu eigenlijk?

Identificatie: is het vaststellen van de identiteit van een persoon
Wie bent u?

Authenticatie: is het verifiëren van de vermeende identiteit van een bepaalde entiteit (bijvoorbeeld een persoon). Dit kan op meerdere manieren: 

  • met een element dat alleen door onszelf is gekend, bijvoorbeeld een wachtwoord (wat men weet)
  • door het bezit van een voorwerp, zoals een pas (wat men bezit)
  • door wat men is, zoals een biometrisch kenmerk

Bent u wie u zegt te zijn?

Autorisatie ~ volmacht, toestemming: is het proces waarin een persoon rechten krijgt op het benaderen van een object (een bestand, een systeem)
Bent u bevoegd om te handelen?

Meer informatie