De Wet digitale overheid (Wdo) hanteert de 3 Europese eIDAS-betrouwbaarheidsniveau (Laag, Substantieel en Hoog).

Wat is DigiD Substantieel?

Sommige gegevens zijn extra privacygevoelig, bijvoorbeeld informatie met betrekking tot het wijzigen van een afspraak met een zorgverlener. Om deze gegevens te kunnen inzien of wijzigen kunnen gebruikers steeds vaker alleen met de DigiD app inloggen. Voor de veiligheid en om de privacy te waarborgen is daar een eenmalige ID-check (digid.nl) van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart aan toegevoegd: hiermee komt de DigiD app op het betrouwbaarheidsniveau Substantieel en kan de gebruiker inloggen op online diensten die op betrouwbaarheidsniveau Substantieel worden aangeboden.

Welke gemeentelijke producten en diensten moeten op betrouwbaarheidsniveau Substantieel worden aangeboden?

Dit is afhankelijk van een aantal factoren. U moet als organisatie zelf de hoogte van het betrouwbaarheidsniveau voor een door u aangeboden online dienst bepalen (Laag, Substantieel of Hoog). VNG Realisatie heeft voor het bepalen van het benodigde betrouwbaarheidsniveau, samen met een aantal gemeenten, een analyse van de gemeentelijke producten/diensten uitgevoerd. 

Hoe kunnen inwoners hun DigiD ophogen naar betrouwbaarheidsniveau Substantieel?

De ID-check (digid.nl) kan op dit moment worden uitgevoerd met de DigiD app op de meest gebruikte smartphones met NFC-lezer. De NFC-lezer op de telefoon kan gegevens uitlezen van de chip op bijvoorbeeld een paspoort of rijbewijs. De gebruiker doet dit door de telefoon op het paspoort, rijbewijs of identiteitskaart te leggen. De smartphone moet wel uitgerust zijn met een NFC-lezer.

Wat heeft de gebruiker nodig?

  • DigiD app (geactiveerd)
  • Android apparaat met NFC-lezer (Android-versie 6.0 of hoger).
  • iPhone, model 7 of hoger (iOS-versie 13.2)
  • Nederlands identiteitsbewijs (rijbewijs uitgegeven na 14 november 2014, identiteitskaart of paspoort)

Wat als een inwoner geen geschikte smartphone heeft?

Een deel van de DigiD-gebruikers kan op dit moment geen identiteitsbewijs scannen (ID-check), omdat hun smartphone niet beschikt over de NFC-lezer. Hiervoor is een aparte app ontwikkeld: de CheckID app van DigiD. Met deze CheckID app kan iemand anders de gebruiker helpen.

De CheckID-app werkt als volgt: degene die een smartphone heeft met NFC-lezer downloadt de CheckID-app (Android / iOS). Met de app op deze telefoon wordt het identiteitsbewijs (ID-check) gescand van de persoon die geholpen wil worden. Vervolgens wordt via een beveiligde verbinding de ID-check toegevoegd aan de DigiD-app van deze persoon. De telefoon van de helper wordt alleen als kaartlezer gebruikt, er worden geen gegevens opgeslagen via de app.

Niet iedereen kan uit de voeten met bovenstaande oplossingen. Daarom werkt BZK/Logius ook aan oplossingen voor inwoners zonder telefoon of inwoners die graag iemand willen machtigen om online zaken voor hen te regelen. 

Praktijkbeproevingen

Het ministerie van BZK is op zoek naar oplossingen om minder-digivaardige burgers te helpen bij het verhogen van hun DigiDniveau. De VNG werkt mee aan praktijkbeproevingen om te onderzoeken of voorgestelde oplossingen uitvoerbaar zijn.

Praktijkbeproeving Uitgifte DigiD Substantieel aan de gemeentebalie (2021-2022)

Voor burgers die hun ID-bewijs niet kunnen scannen zoals hierboven beschreven wordt er een praktijkbeproeving gedaan voor een derde manier: de balieuitgifte DigiD Substantieel. Inwoners kunnen bij de gemeentebalie worden geholpen door de baliemedewerker met het scannen van hun ID-bewijs. Het scannen van het ID-bewijs wordt gedaan op de gebruikelijke wijze met het aanvraagstation voor identiteitsbewijzen. RvIG heeft een functionaliteit ontwikkeld waarbij de succesvolle scan en controle van het identiteitsbewijs kan worden gekoppeld door DigiD aan de betreffende DigiD app.

De praktijkbeproeving is in verband met technische problemen in 2022 gestopt en zal niet worden uitgerold.

Praktijkbeproeving DigiD-zuilen (2019)

Een van de onderzochte oplossingen om inwoners zonder geschikte smartphone in staat te stellen om naar niveau DigiD Substantieel te komen, was de DigiD-zuil. In 2019 is er, in opdracht van het ministerie van BZK/Logius, een praktijkbeproeving gedaan met deze voorgestelde oplossing. De DigiD-zuil wordt niet landelijk uitgerold.

Meer informatie