Gemeenten mogen DigiD gebruiken omdat zij een publieke taak uitvoeren en in hun administratie gebruik mogen maken van het burgerservicenummer. 

Het aansluiten op DigiD gaat in 6 stappen:

  1. Voorbereiden
  2. Aansluiten op DigiD-preproductie
  3. Testen aansluiting preproductieomgeving
  4. Aansluiten op de DigiD-productieomgeving
  5. Testen aansluiting op de productieomgeving
  6. De dienst en de aansluiting in beheer nemen

De minimale doorlooptijd van het aansluitproces op DigiD is een maand. Voordat u kunt aansluiten op DigiD moet u akkoord gaan met de aansluitvoorwaarden. De systemen van uw organisatie die gebruikmaken van DigiD moeten voldoen aan een beveiligingsnorm. Daarvoor moet jaarlijks een ICT-beveiligingsassessment uitgevoerd worden.

Meer informatie