Bij het ingaan van de Wet digitale overheid (Wdo) moet een deel van de gemeentelijke online dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau aangeboden worden.

Waarom

De Wet digitale overheid (Wdo) hanteert de 3 Europese eIDAS-betrouwbaarheidsniveaus Laag, Substantieel en Hoog. Op dit moment wordt praktisch alle gemeentelijke online dienstverlening op niveau Laag aangeboden (DigiD Laag of Midden zijn beiden eIDAS Laag). Bij het ingaan van Wdo komt daar verandering in en moet een deel van de gemeentelijke online dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau aangeboden worden, conform de Ministeriele Regeling in de Wdo.

Voor ondernemersdienstverlening gebeurt dit met eHerkenning, variërend van eHerkenningsniveau 2 en 2+ (beiden Laag volgens eIDAS), eHerkenningsniveau 3 (Substantieel) en eHerkenningsniveau 4 (Hoog). Voor ondernemersdienstverlening is er vooruitlopend op Wdo al een wijziging doorgevoerd: per 1 juli 2021 is eHerkenning niveau 1 uitgefaseerd en moet alle online dienstverlening op een hoger niveau worden aangeboden.

Betrouwbaarheidsniveaus gemeentelijke diensten

De hoogte van het betrouwbaarheidsniveau (Laag, Substantieel of Hoog) hangt af van de dienst en de wijze waarop dit wordt aangeboden. U moet als gemeente zelf de hoogte van het betrouwbaarheidsniveau voor een door u aangeboden online dienst bepalen (Laag, Substantieel of Hoog). 

VNG Realisatie heeft voor het bepalen van het benodigde betrouwbaarheidsniveau, samen met een aantal gemeenten, een analyse van de generieke gemeentelijke producten/diensten uitgevoerd. Het resultaat is een overzicht van betrouwbaarheidsniveaus van de gemeentelijke dienstverlening (PDF, 236 kB) dat gemeenten helpt bij het bepalen van het juiste betrouwbaarheidsniveau per product en/of dienst. De betrouwbaarheidsniveaus van de verschillende producten en diensten zijn ook in een overzichtelijk schema (Ms Excel, 50 kB) verwerkt.

Tijdens de analyse is gebruikgemaakt van de ministeriële regeling en de handreiking betrouwbaarheidsniveaus van het Forum Standaardisatie.

NB: In de Wdo, die op 1 juli is ingegaan, staat dat de betrouwbaarheidsniveaus per 1 juli zouden moeten ingaan. BZK heeft echter het Stelsel Toegang, waarop dienstverleners zouden moeten kunnen aansluiten om aan de Wdo te kunnen voldoen, nog niet gereed. Daarnaast is machtigen nog niet beschikbaar en zonder een goedwerkende machtigingsvoorziening heeft de VNG bij BZK aangegeven dat gemeenten hun diensten niet naar een hoger betrouwbaarheidsniveau kunnen brengen. Hierdoor zou een te grote groep inwoners buitenspel gezet worden. Ook andere dienstverleners hebben dit standpunt ingenomen, BZK heeft daar begrip voor getoond.

Zodra duidelijk is welke planning BZK gaat hanteren en er een gedetailleerd aansluitschema voorhanden is, zullen gemeenten geïnformeerd worden. Tot die tijd is het aan te raden om alvast het voorbereidende werk voor het overgaan naar een hoger betrouwbaarheidsniveau op te starten door de verschillende diensten onder de loep te nemen en op betrouwbaarheidsniveau in te schatten. 

Meer informatie