Wat is DigiD Laag?

De Wet digitale overheid (Wdo) hanteert de 3 Europese eIDAS-betrouwbaarheidsniveau. In Nederland hanteert DigiD op dit moment 4 betrouwbaarheidsniveaus (Basis, Midden, Substantieel en Hoog). Van deze niveaus zijn er 2 op niveau eIDAS Laag, dat zijn:

  • DigiD Basis (eIDAS Laag): De gebruiker logt in met een gebruikersnaam en wachtwoord.
  • DigiD Midden (eIDAS Laag): Dit is een tweefactorauthenticatie: De gebruiker kiest voor inloggen met de DigiD app of voor gebruikersnaam/wachtwoord aangevuld met een sms-controle.

Een klein deel van de DigiD inlogs zijn nog op niveau Basis. U kunt uw inwoners attent maken op het bestaan van de DigiD app (digid.nl). Deze is gebruiksvriendelijk en heeft de tweefactorauthenticatie.

NB: In de Wdo, die op 1 juli is ingegaan, staat dat de betrouwbaarheidsniveaus per 1 juli zouden moeten ingaan. BZK heeft echter het Stelsel Toegang, waarop dienstverleners zouden moeten kunnen aansluiten om aan de Wdo te kunnen voldoen, nog niet gereed. Daarnaast is machtigen nog niet beschikbaar en zonder een goedwerkende machtigingsvoorziening heeft de VNG bij BZK aangegeven dat gemeenten hun diensten niet naar een hoger betrouwbaarheidsniveau kunnen brengen. Hierdoor zou een te grote groep inwoners buitenspel gezet worden. Ook andere dienstverleners hebben dit standpunt ingenomen, BZK heeft daar begrip voor getoond.

Zodra duidelijk is welke planning BZK gaat hanteren en er een gedetailleerd aansluitschema voorhanden is, zullen gemeenten geïnformeerd worden. Tot die tijd is het aan te raden om alvast het voorbereidende werk voor het overgaan naar een hoger betrouwbaarheidsniveau op te starten door de verschillende diensten onder de loep te nemen en op betrouwbaarheidsniveau in te schatten. Lees meer

Meer informatie over DigiD