Met eHerkenning kunnen ondernemers en bedrijven zich online identificeren en hun gegevens veilig uitwisselen met andere organisaties.

Voordelen

eHerkenning is toepasbaar in het bedrijven-, consumenten- en overheidsdomein tot op het hoogste betrouwbaarheidsniveau. Het gemak voor de gebruiker is dat men met 1 inlogmiddel bij meerdere organisaties kan inloggen. Het voordeel voor aangesloten organisaties is dat zij niet zelf een inlogsysteem hoeven te beheren of ontwikkelen. Zaken op het gebied van riskmanagement en compliance zijn geregeld door het stelsel achter eHerkenning.

eHerkenningsmakelaars

eHerkenning is een publiek-private samenwerking, georganiseerd in het afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten (eTD-stelsel). De eHerkenningsmakelaars implementeren eHerkenning in uw ICT-omgeving. De eHerkenningsmakelaar regelt de herkenning (authenticatie) en controleert de bevoegdheid (autorisatie) van personen die online een dienst willen afnemen. Op deze manier bent u er zeker van dat personen die inloggen gemachtigd zijn om namens hun organisatie de betreffende online diensten bij u af te nemen.

Betrouwbaarheidsniveaus

De eIDAS-verordening kent 3 niveaus: Laag, Substantieel en Hoog. eHerkenning kent op dit moment vier betrouwbaarheidsniveaus: EH2, EH2+, EH3 en EH4.

EH2 en 2+ vallen volgens de eIDAS-verordening onder Laag, EH3 onder Substantieel en EH4 onder Hoog. De Wet digitale overheid (Wdo) verplicht straks gemeenten om alle producten van een passend betrouwbaarheidsniveau te voorzien, conform een nog te publiceren ministeriƫle regeling.

LET OP! Vooruitlopend op de invoering van de Wdo is EH1 per 1 juli 2021 vervallen.

Gemeenten die nog geen digitale diensten aanbieden via eHerkenning, maar dit wel willen doen, wordt geadviseerd om deze diensten op minimaal EH2 of EH2+ aan te bieden. Wijzigingen in betrouwbaarheidsniveaus kan de gemeente regelen via de eHerkenningsmakelaar.

eHerkenning en Europa

Sinds vrijdag 13 september 2019 is het eTD-stelsel specifiek voor eHerkenning officieel genotificeerd bij de Europese Commissie. Hiermee voldoet eHerkenning aan alle Europese eIDAS-eisen en is het een erkend Europees inlogmiddel. Dat betekent dat organisaties met een eHerkenningsmiddel kunnen inloggen bij Europese overheden en dienstaanbieders die onder de eIDAS-verordening vallen.

LET OP: Aansluiting op de eIDAS-node kan op dit moment via de eHerkenningsmakelaars. Door het ingaan van de Wet digitale overheid (Wdo) is het onduidelijk of de eHerkenningsmakelaars hun rol als makelaar mogen blijven vervullen. VNG heeft hier nog geen duidelijkheid van BZK over gekregen. Houdt hier rekening mee bij het afsluiten van meerjarige contracten.

Aansluiten op eHerkenning

Om uw ICT-omgeving gereed te maken voor eHerkenning maakt u gebruik van een private eHerkenningsmakelaars (eherkenning.nl). De kosten hiervoor verschillen per eHerkenningsmakelaar. U kunt bij verschillende eHerkenningsmakelaars een offerte aanvragen. Zij voldoen allemaal aan dezelfde strenge eisen en leveren dezelfde standaard.

Aansluiten in 7 stappen

  1. Breng in kaart welke diensten u online wilt aanbieden
  2. Bepaal per dienst welk betrouwbaarheidsniveau vereist is
  3. Vraag offertes aan bij eHerkenningsmakelaars
  4. Contracteer een eHerkenningsmakelaar 
  5. Sluit technisch aan op eHerkenning
  6. Test de aansluiting
  7. Zet uw diensten live en breng dit onder de aandacht

Meer informatie