Door de snelle digitale ontwikkelingen bij gemeenten kunnen inwoners steeds meer diensten digitaal afnemen. Gemeenten maken, mede door de COVID-19-uitbraak, steeds meer gebruik van beeldbellen.

Om de identiteit van de aanvrager vast te stellen, wordt de inwoner meestal gevraagd om met zijn DigiD in te loggen bij het invullen van formulieren. Dit is een veilige manier om de identiteit vast te stellen. Nu een toenemend aantal gemeenten beeldbellen inzet, dringt de vraag zich op: hoe weet u nu of de inwoner ook daadwerkelijk is wie hij zegt te zijn? En heeft de aanvrager wel voldoende garantie dat hij met een betrouwbare partij zaken doet?

Sommige gemeenten vragen inwoners om hun paspoort voor de camera te houden of om hun BSN voor te lezen. Praktisch, maar geen veilige manier omdat de beelden worden verwerkt door een derde partij, namelijk de leverancier van de tool voor beeldbellen. Daarom is er een handleiding ontwikkeld over hoe DigiD kan worden ingezet om de inwoner zich tijdens een beeldbelsessie te laten identificeren en het vertrouwen te geven daadwerkelijk met de gemeente te spreken.

Deze handleiding beperkt zich alleen tot DigiD, op dit moment het enige overheidsauthenticatiemiddel waarmee een inwoner met zekerheid kan worden geauthentiseerd. Er wordt de laatste hand gelegd aan de Wet digitale overheid, waarin is opgenomen dat er in de (nabije) toekomst naast DigiD ook private middelen worden toegelaten. 

Betrouwbaar beeldbellen bij gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft een digitaal loket in gebruik voor betrouwbaar videobellen.