DigiD biedt gemeenten zekerheid over met wie zij online te maken hebben. DigiD maakt het burgerservicenummer bekend van de persoon die bij hen inlogt. Zo kan de gemeente zien welke informatie al bekend is van een persoon, waardoor diensten op maat aangeboden kunnen worden. In deze artikelen vindt u meer informatie over DigiD, de verschillende betrouwbaarheidsniveaus en informatie over de implementatie van DigiD in uw organisatie.

Betrouwbaarheidsniveaus

De Wet digitale overheid (Wdo) hanteert de 3 Europese eIDAS-betrouwbaarheidsniveaus Laag, Substantieel en Hoog. Op dit moment wordt alle gemeentelijke online dienstverlening op niveau Laag aangeboden (DigiD Laag of Midden (beiden eIDAS Laag)). Bij het ingaan van Wdo komt daar verandering in en moet een deel van de gemeentelijke online dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau aangeboden worden.

DigiD hanteert, op dit moment, 4 verschillende betrouwbaarheidsniveaus. De niveaus zijn gebaseerd op de 3 Europese eIDAS-betrouwbaarheidsniveau. Het betrouwbaarheidsniveau bepaalt hoe zeker u kunt zijn over de identiteit van uw gebruiker.

  • DigiD Basis (eIDAS Laag): De gebruiker logt in met gebruikersnaam en wachtwoord.
  • DigiD Midden (eIDAS Laag): De gebruiker kiest voor inloggen met de DigiD-app of voor gebruikersnaam/wachtwoord aangevuld met een sms-controle.
  • DigiD Substantieel (eIDAS Substantieel): Sommige gegevens zijn extra privacygevoelig. Om deze gegevens in te zien is een eenmalige ID-check nodig. Dit werkt als volgt: Gebruikers kunnen met de DigiD-app een eenmalige ID-check van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart toevoegen. Hierna is de DigiD-app geschikt om in te loggen op betrouwbaarheidsniveau Substantieel (en ook voor diensten waarvoor een lager niveau vereist wordt). 
  • DigiD Hoog (eIDAS Hoog): Dit niveau is bijvoorbeeld nodig bij diensten waarbij medische gegevens verzonden worden. Om naar DigiD Hoog te kunnen gaan, is een aparte applet in de chip nodig. Rijbewijzen uitgegeven vanaf 26 juni 2018 hebben deze applet, maar kunnen pas na ingang van de Wdo geactiveerd worden. De Nationale Identiteitskaart (eNik) bevat sinds 1 januari 2021 deze applet en kan gebruikt worden om met niveau Hoog in te loggen. Inloggen kan dan via de smartphone of een externe kaartlezer. Paspoorten krijgen deze applet (nog) niet en gaan niet ingezet worden voor DigiD Hoog. De Paspoortwet (rijksoverheid.nl) moet hiervoor worden aangepast.

Welk betrouwbaarheidsniveau voor welke dienst?

U moet als organisatie zelf de hoogte bepalen van het betrouwbaarheidsniveau voor een door u aangeboden online dienst (Laag, Substantieel of Hoog). VNG Realisatie heeft voor het bepalen van het benodigde betrouwbaarheidsniveau, samen met een aantal gemeenten, een analyse van de gemeentelijke producten/diensten uitgevoerd.

Kosten

Het aansluiten op DigiD wordt veelal door uw leverancier geregeld, dit brengt kosten met zich mee. Daarnaast moet uw organisatie per geslaagde authenticatie een bedrag betalen. Het ministerie van BZK stelt jaarlijks het tarief voor DigiD (logius.nl) vast.

Op dit moment loopt de financiering van DigiD via het gemeentefonds en de btw  daarop via het BTW-compensatiefonds. Gemeenten ontvangen dus geen factuur van Logius. In het geval van belastingsamenwerkingen ontvangen gemeenten wel een factuur van Logius, maar het gemeentelijk deel kan bij BZK worden gedeclareerd. De declaratie wordt dan verrekend met het gemeentefonds en BTW-compensatiefonds. Dit jaar (2022) gebeurt de financiering op dezelfde manier, via doorbelasting. 

Vanaf 2023 komt er een nieuwe financieringssystematiek. Over de definitie van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI), mogelijke verdeelsleutels, de wijze van financiering en financiering van doorontwikkeling/innovatie vindt nog overleg plaats. Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de verschillende overleggen waarbij ook meerdere scenario's worden uitgewerkt.

Uitleg over gebruik DigiD voor uw inwoners