DigiD biedt gemeenten zekerheid over met wie zij online te maken hebben. DigiD maakt het burgerservicenummer bekend van de persoon die bij hen inlogt. Zo kan de gemeente zien welke informatie al bekend is van een persoon, waardoor diensten op maat aangeboden kunnen worden. In deze artikelen vindt u meer informatie over DigiD, de verschillende betrouwbaarheidsniveaus en informatie over de implementatie van DigiD in uw organisatie.

Betrouwbaarheidsniveaus

De Wet digitale overheid (Wdo) hanteert de 3 Europese eIDAS-betrouwbaarheidsniveaus Laag, Substantieel en Hoog. Op dit moment wordt alle gemeentelijke online dienstverlening op niveau Laag aangeboden (DigiD Laag of Midden (beiden eIDAS Laag)). Door het ingaan van Wdo komt daar verandering in en moet een deel van de gemeentelijke online dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau aangeboden worden.

DigiD hanteert, op dit moment, 4 verschillende betrouwbaarheidsniveaus. De niveaus zijn gebaseerd op de 3 Europese eIDAS-betrouwbaarheidsniveau. Het betrouwbaarheidsniveau bepaalt hoe zeker u kunt zijn over de identiteit van uw gebruiker.

  • DigiD Basis (eIDAS Laag): De gebruiker logt in met gebruikersnaam en wachtwoord.
  • DigiD Midden (eIDAS Laag): De gebruiker kiest voor inloggen met de DigiD-app of voor gebruikersnaam/wachtwoord aangevuld met een sms-controle.
  • DigiD Substantieel (eIDAS Substantieel): Sommige gegevens zijn extra privacygevoelig. Om deze gegevens in te zien is een eenmalige ID-check nodig. Dit werkt als volgt: Gebruikers kunnen met de DigiD-app een eenmalige ID-check van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart toevoegen. Hierna is de DigiD-app geschikt om in te loggen op betrouwbaarheidsniveau Substantieel (en ook voor diensten waarvoor een lager niveau vereist wordt). 
  • DigiD Hoog (eIDAS Hoog): Dit niveau is bijvoorbeeld nodig bij diensten waarbij medische gegevens verzonden worden. Om naar DigiD Hoog te kunnen gaan, is een aparte applet in de chip nodig. Rijbewijzen uitgegeven vanaf 26 juni 2018 hebben deze applet en kunnen gebruikt worden om met niveau Hoog in te loggen. Ook de Nationale Identiteitskaart (eNik) bevat sinds 1 januari 2021 deze applet en kan gebruikt worden om met niveau Hoog in te loggen. Inloggen kan dan via de smartphone of een externe kaartlezer. Paspoorten krijgen deze applet (nog) niet en gaan niet ingezet worden voor DigiD Hoog. De Paspoortwet (rijksoverheid.nl) moet hiervoor worden aangepast.

Welk betrouwbaarheidsniveau voor welke dienst?

U moet als organisatie zelf de hoogte bepalen van het betrouwbaarheidsniveau voor een door u aangeboden online dienst (Laag, Substantieel of Hoog). VNG Realisatie heeft voor het bepalen van het benodigde betrouwbaarheidsniveau, samen met een aantal gemeenten, een analyse van de gemeentelijke producten/diensten uitgevoerd.

Planning

In de Wdo, die op 1 juli is ingegaan, staat dat de betrouwbaarheidsniveaus per 1 juli zouden moeten ingaan. BZK heeft echter het Stelsel Toegang, waarop dienstverleners zouden moeten kunnen aansluiten om aan de Wdo te kunnen voldoen, nog niet gereed. Daarnaast is machtigen nog niet beschikbaar en zonder een goedwerkende machtigingsvoorziening heeft de VNG bij BZK aangegeven dat gemeenten hun diensten niet naar een hoger betrouwbaarheidsniveau kunnen brengen. Hierdoor zou een te grote groep inwoners buitenspel gezet worden. Ook andere dienstverleners hebben dit standpunt ingenomen, BZK heeft daar begrip voor getoond.

Zodra duidelijk is welke planning BZK gaat hanteren en er een gedetailleerd aansluitschema voorhanden is, zullen gemeenten ge├»nformeerd worden. Tot die tijd is het aan te raden om alvast het voorbereidende werk voor het overgaan naar een hoger betrouwbaarheidsniveau op te starten door de verschillende diensten onder de loep te nemen en op betrouwbaarheidsniveau in te schatten. Lees meer

Kosten

Het aansluiten op DigiD wordt veelal door uw leverancier geregeld, dit brengt kosten met zich mee.

De GDI (en daarmee ook het gebruik van DigiD) wordt sinds 2023 centraal gefinancierd. De bijdrage daaraan wordt betaald vanuit het gemeentefonds. Lees meer op https://vng.nl/nieuws/gdi-vanaf-2023-centraal-gefinancierd.

Uitleg over gebruik DigiD voor uw inwoners