De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) wordt met ingang van 2023 centraal gefinancierd. Dat hebben de Programmeringsraad GDI en het Overheidsbreed Beleidsoverleg Digitale Overheid (OBDO) besloten.

Minder administratieve lasten

De centrale financiering, via een structurele uitname van € 7,5 miljoen euro uit het gemeentefonds, maakt een einde aan de naheffingen voor de ontwikkeling en het gebruik van de voorzieningen in de GDI. Deze centrale financiering leidt daarmee tot minder administratieve lasten.

Kosten gebruik

Het wordt daarnaast eenvoudiger om het gebruik van de GDI te bepalen op basis van de meerwaarde voor burgers en ondernemers. Er bestaat namelijk geen prikkel meer om het gebruik af te remmen met het oog op de kosten. Eerder werd er een bijdrage in rekening gebracht op basis van de hoeveelheid gebruik. Het bedrag van € 7,5 miljoen is gebaseerd op de gemeentelijke bijdragen van de afgelopen 3 jaar. Over 5 jaar is een evaluatie voorzien.

Compacte en robuuste GDI

De GDI is de verzamelterm voor de digitale voorzieningen die overheidsbreed worden gebruikt voor dienstverlening aan burgers en ondernemers. De VNG streeft naar een compacte en robuuste GDI, die onder meer bestaat uit een toegangsvoorziening (DigiD) en een berichtenvoorziening (MijnOverheid Berichtenbox).

Meer informatie