De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is de verzamelterm voor de digitale voorzieningen die overheidsbreed worden gebruikt voor dienstverlening aan burgers en ondernemers. De VNG streeft naar een compacte en robuuste GDI die bestaat uit een toegangsvoorziening (DigiD), een berichtenvoorziening (MijnOverheid Berichtenbox) en een stelsel van basisregistraties.

VNG-Standpunt

Om de informatiesamenleving tegemoet te treden, hebben gemeenten een publieke dienstverlening nodig. Vraaggericht georganiseerd rond de behoeften van burgers en bedrijven en hun vertrouwen in de overheid. Belemmeringen voor het systematisch experimenteren met technologie en samenleving moeten weggehaald en snelle opschaling van successen moet mogelijk worden. Hiervoor zijn nieuwe bestuurlijke, wettelijke en financiële kaders nodig.

Overlegorganen en regieraden GDI

Voor de realisatie van een Generieke Digitale Infrastructuur zijn er diverse overlegorganen waar gemeenten zich laten vertegenwoordigen door de VNG:

  • de Ministeriële Commissie Digitale Overheid (MCDO)
  • de Ambtelijke Commissie Digitale Overheid (ACDO)
  • het Nationaal Beraad Digitale Overheid
  • de Regieraden Dienstverlening, Interconnectiviteit, Gegevens, Identificatie & Authenticatie
  • diverse afnemersoverleggen van GDI-voorzieningen

Wet Digitale overheid

Digitale ontwikkelingen bepalen een groot deel van de inrichting van onze samenleving. De Wet Digitale overheid en de Generieke Digitale Infrastructuur regelen onder andere het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse inwoners en bedrijven bij de (semi)overheid.

Doorbelasting en tarieven

In 2017 heeft de ministerraad besloten dat vanaf 1 januari 2018 alle kosten voor beheer en exploitatie van Digipoort, DigiD en MijnOverheid worden doorbelast aan afnemers. Vanaf 1 januari 2019 worden ook overige voorzieningen doorbelast aan de afnemers.

Publicaties & Brieven