De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) is de verzameling van voorzieningen, standaarden en afspraken(stelsels) die door alle publieke dienstverleners worden gebruikt voor hun digitale dienstverlening aan inwoners en ondernemers. De VNG streeft naar een compacte en robuuste GDI die bestaat uit een toegangsvoorziening (DigiD), een berichtenvoorziening (MijnOverheid Berichtenbox) en een stelsel van basisregistraties.

VNG-Standpunt

Om de informatiesamenleving tegemoet te treden, hebben gemeenten een publieke dienstverlening nodig. Vraaggericht georganiseerd rond de behoeften van burgers en bedrijven en hun vertrouwen in de overheid. Belemmeringen voor het systematisch experimenteren met technologie en samenleving moeten weggehaald en snelle opschaling van successen moet mogelijk worden. Hiervoor zijn nieuwe bestuurlijke, wettelijke en financiële kaders nodig.

Overlegorganen en regieraden GDI

Voor de realisatie van een Generieke Digitale Infrastructuur zijn er diverse overlegorganen waar gemeenten zich laten vertegenwoordigen door de VNG:

  • de Ministeriële Commissie Digitale Overheid (MCDO)
  • de Ambtelijke Commissie Digitale Overheid (ACDO)
  • het Nationaal Beraad Digitale Overheid
  • de Regieraden Dienstverlening, Interconnectiviteit, Gegevens, Identificatie & Authenticatie
  • diverse afnemersoverleggen van GDI-voorzieningen

Wet Digitale overheid

Digitale ontwikkelingen bepalen een groot deel van de inrichting van onze samenleving. De Wet digitale overheid en de Generieke Digitale Infrastructuur regelen onder andere het veilig en betrouwbaar inloggen voor Nederlandse inwoners en bedrijven bij de (semi)overheid.

Financiering

De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) van de overheid wordt vanaf 2023 gefinancierd vanuit een centraal budget. Het budget is beschikbaar voor Beheer & Exploitatie, Doorontwikkeling en Vernieuwing. BZK beheert dit budget. De meeste diensten van Logius vallen onder de GDI.

Publicaties & Brieven