De Eerste Kamer heeft op 21 maart het wetsvoorstel digitale overheid aangenomen. De Wet digitale overheid (Wdo) treedt op 1 juli 2023 gefaseerd in werking.

De wet is het begin van een reeks van regelgeving om de overheid op verschillende niveaus verder digitaal te maken. De eerste tranche van de wet:

  • legt de taken en verantwoordelijkheden vast voor veilige toegang tot de digitale overheid;
  • legt verplichtingen op aan medeoverheden om veilig en betrouwbaar aan te sluiten, en hun dienstverlening in te delen op een betrouwbaarheidsniveau;
  • stelt regels over de bekostiging daarvoor en het toezicht daarop;
  • biedt inwoners en bedrijven zekerheid dat ze veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de overheid;
  • biedt uitgangspunten voor informatiebeveiliging en de verwerking van persoonsgegevens;
  • regelt het gebruik van standaarden.

Duidelijke regelgeving

De novelle kent een lange geschiedenis waar de VNG bij betrokken is. We zijn blij dat er nu eindelijk duidelijke regelgeving komt over de digitale toegang tot overheidsdienstverlening. Gemeenten hebben daar behoefte aan en het bereidt de weg voor verdere verbetering van de (digitale) dienstverlening van gemeenten.

Zie ook