Ledenbrief nummer

Lbr. 23/028

Geachte leden van college en gemeenteraad,

Op 21 maart 2023 is de Wet digitale overheid (Wdo) aangenomen. In deze ledenbrief informeren wij u over het doel van deze wet, onze aandachtspunten in de belangenbehartiging richting het rijk en de maatregelen die u dient te treffen in het kader van de implementatie.