Geachte woordvoerders Digitale Zaken,

Op woensdag 1 juni debatteert u over de Wet Digitale Overheid. Deze novelle kent een lange geschiedenis, waar de VNG bij betrokken is. De VNG is blij dat nu eindelijk duidelijke regelgeving komt over de digitale toegang tot overheidsdienstverlening. Gemeenten hebben daar behoefte aan en het bereidt de weg voor verdere verbetering van de (digitale) dienstverlening van gemeenten.