Nieuws
6 juli 2023
Ledenbrief
Lbr. 23/028
Geachte leden van college en gemeenteraad, Op 21 maart 2023 is de Wet digitale overheid (Wdo) aangenomen. In deze ledenbrief informeren wij u over het doel van deze wet, onze aandachtspunten in de belangenbehartiging richting het rijk en de maatregelen die u dient te treffen in het kader van de...
23 mei 2022
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Van Huffelen, Graag bieden wij u hierbij het rapport Analyse naar de samenhang tussen generieke informatiewetten aan. Dit rapport is door VNG Realisatie opgesteld naar aanleiding van signalen van gemeenten, die zich voor de uitdaging gesteld zien om aan een groot aantal wetten waaronder Archiefwet, de Wet open...
Hal van het gemeentehuis van Twenterand
23 mei 2022
Brief aan kabinet
Geachte mevrouw Bruins Slot, Graag bieden wij u hierbij het rapport Analyse naar de samenhang tussen generieke informatiewetten aan. Dit rapport is door VNG Realisatie opgesteld naar aanleiding van signalen van gemeenten, die zich voor de uitdaging gesteld zien om aan een groot aantal wetten waaronder Archiefwet, de Wet open...
stapel papier
31 mei 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Digitale Zaken, Op woensdag 1 juni debatteert u over de Wet Digitale Overheid. Deze novelle kent een lange geschiedenis, waar de VNG bij betrokken is. De VNG is blij dat nu eindelijk duidelijke regelgeving komt over de digitale toegang tot overheidsdienstverlening. Gemeenten hebben daar behoefte aan en het...
Aan het werk achter laptop
16 maart 2022
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Digitale Zaken, Op 22 maart debatteert u met de staatssecretaris voor Digitalisering over de Digitaliserende Overheid. U begrijpt dat gemeenten veel interesse hebben in uw opvattingen hierover. Bovendien is de VNG graag gesprekspartner bij de opgaven die u agendeert voor dit debat. Daarom brengen wij een aantal punten...
Man achter laptop
4 oktober 2021
Brief aan parlement
Geachte woordvoerders Digitale Zaken, U heeft tot donderdag 7 oktober om een schriftelijke inbreng te leveren op de wetswijziging Wet Digitale Overheid (novelle). De VNG is vooraf betrokken geweest bij de totstandkoming van deze novelle en we willen daarom alleen twee opmerkingen maken over onze uitvoeringstoetsen. Daarnaast hebben wij bedenkingen...
foto vrouw met laptop en telefoon