20 mei 2021
Overige brief
Geachte heer Rosenboom, Hierbij bieden wij u de definitieve versie aan van de eerste uitvoeringstoets Wet Digitale Overheid.
7 oktober 2020
Brief aan parlement
In week 42 (13-15 oktober 2020) behandelt u de begroting BZK (35570 VII) en die van het Gemeentefonds (35570 B). De VNG vraagt uw aandacht voor de volgende onderwerpen: Gemeentefonds Openbaar Bestuur Informatiebeleid
13 februari 2018
Brief aan kabinet
TIS/U201800059
Geachte heer Knops, Naar aanleiding van uw bovenstaande brief met verzoek tot een reactie in verband met de ontwerpwet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het vernieuwen van het basisregister reisdocumenten, berichten wij u als volgt.
Overig
Advies van de Studiegroep Informatiesamenleving en Overheid over het verbeteren van het functioneren van de digitale overheid. Daarbij wordt expliciet aandacht gevraagd voor de rol en positie van medeoverheden. Geconcludeerd wordt dat de Digitale overheid, ICT en informatiebeleid nu definitief Chefsache zijn. Het is van wezenlijk belang om het primaire...
29 maart 2017
Brief aan kabinet
ECIB/U201700255
Geachte heer Plasterk, In uw bovenvermelde brief biedt u ons de mogelijkheid te reageren op het ontwerp van Wet Generieke Digitale Infrastructuur. Van die mogelijkheid maken wij graag gebruik.
25 september 2017
Overige brief
COS/U201700707
Geachte heer Klaasen, Op 31 augustus 2017 heeft u de VNG per brief (kenmerk 2017-0000417535) geïnformeerd dat u de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een aangepast wetsvoorstel GDI heeft toegestuurd. In uw brief biedt u ons de mogelijkheid om uiterlijk 27 september 2017 te reageren op dit wetsvoorstel. Van deze mogelijkheid maken...