Geachte woordvoerders Digitale Zaken,

Op 22 maart debatteert u met de staatssecretaris voor Digitalisering over de Digitaliserende Overheid. U begrijpt dat gemeenten veel interesse hebben in uw opvattingen hierover. Bovendien is de VNG graag gesprekspartner bij de opgaven die u agendeert voor dit debat. Daarom brengen wij een aantal punten onder uw aandacht.