Geachte mevrouw Van Huffelen,

Graag bieden wij u hierbij het rapport Analyse naar de samenhang tussen generieke informatiewetten aan. Dit rapport is door VNG Realisatie opgesteld naar aanleiding van signalen van gemeenten, die zich voor de uitdaging gesteld zien om aan een groot aantal wetten waaronder Archiefwet, de Wet open overheid, de (U)AVG en het wetsvoorstel Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (gelijktijdig) uitvoering te geven en daarop vast lopen. Uit het rapport blijkt dat het gebrek aan samenhang tussen deze (en andere) wetten de uitvoering van primaire processen en het op orde krijgen van de informatiehuishouding belemmert. Het ‘goed openbaar bestuur’ staat hierdoor onder druk.