Op 1 mei 2022 trad de Wet open overheid (Woo) in werking, de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. De Woo bevordert dit door de openbaarheid en duurzame toegankelijkheid van publieke informatie bij bestuursorganen te verbeteren. In de Woo is geregeld welke informatie de overheid openbaar moet maken en om welke redenen informatie niet openbaar kan worden. Lees hier meer over de verplichtingen van de Woo.

Wat doet de VNG

De VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie van de Woo op basis van het Meerjarenplan Woo. Deze ondersteuning is ondergebracht in het project Grip op Informatie.

Let op: De VNG is de belangenvereniging van de Nederlandse gemeenten en heeft uitdrukkelijk geen rol in de bemiddeling van zaken tussen burger en gemeente. Dit om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Op de website van de nationale ombudsman staat informatie over waar u terecht kunt met vragen of problemen met de overheid. Daarnaast is er sinds 2022 een Adviescollege Openbaarheid en Informatievoorziening die voor bemiddeling kan zorgen tussen journalisten en overheid.

Lees het Meerjarenplan om de Woo bij gemeenten te implementeren (pdf, 823 kB)

Juridische vragen en antwoorden over de Woo

Sinds 1 mei 2022 vervangt de Wet open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Over de veranderingen die daarbij horen, zijn veel vragen gesteld door mensen met een juridische achtergrond. Deze vragen zijn dan ook beantwoord vanuit dat vakgebied.

Lees de juridische vragen en antwoorden over de Woo

Meest recente discussies op het VNG-forum

Grip op informatie

2829 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 14 juni 2024 om 10:28

Forum Woo

3144 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 12 juni 2024 om 12:24

Kennisbank Grip op Informatie

Voor praktische documenten rondom de invoering van de Woo kunt u terecht op de kennisbank van Grip op Informatie. Het uitvoeringsprogramma Grip op Informatie ontwikkelde samen met gemeenten diverse handreikingen. Deze zijn te doorzoeken in de Kennisbank Grip op Informatie. Daarnaast hebben we in de kennisbank tal van interessante publicaties en doorverwijzingen verzameld op het thema informatiehuishouding vanuit de vele samenwerkingsverbanden waar we bij betrokken zijn.

Handreiking Van Wob naar Woo

Gemeenten krijgen bij inwerkingtreding van de Woo met belangrijke nieuwe verplichtingen te maken. Om hen hierbij te ondersteunen, publiceerde de VNG de handreiking Van Wob naar Woo (pdf, 782 kB).

Publicaties & Brieven