Ledenbrief nummer

Lbr. 19/011

Het kabinet diende 2 januari de Wijzigingswet Open Overheid in bij de Tweede Kamer. In de wijzigingswet worden aanpassingen van het initiatiefwetsvoorstel Wet Open Overheid (Woo) voorgesteld. In deze ledenbrief gaan we in detail in op de voorgestelde aanpassingen.

Zoals eerder bericht, is de VNG op hoofdlijnen positief over de Wijzigingswet Woo. Het wetsvoorstel is het resultaat van overleg van de initiatienemers van de Woo met de VNG, de andere koepels van medeoverheden en het ministerie van BZK. Het VNG-bestuur stelt als voorwaarde dat het Rijk op grond van artikel 2 van de Financiële-verhoudingswet gemeenten compenseert voor de uitvoeringskosten.

Bijlage(n)