Iedere gemeente heeft een archief. Hiervoor geldt de Archiefwet. Deze wet schrijft voor dat de overheid haar informatie op een goede manier bewaart. Dat is van belang voor de bedrijfsvoering van de overheid zelf, maar ook voor publieke verantwoording, rechtsvinding en vanuit cultuur-historisch perspectief. Hoe kunt u als gemeente hiermee omgaan in dit tijdperk van digitalisering? Op deze pagina vindt u relevante wetten, subsidies en handreikingen. Ook houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de Archiefwet 2021.

Adviescommissie Archieven

De adviescommissie Archieven adviseert de VNG over thema’s op het gebied van archiefbeleid. Een belangrijke taak van de commissie is de ondersteuning bij het opstellen van een ontwerpselectielijst van (inter)gemeentelijke archiefbescheiden.

Beleid en regelgeving

Gemeentelijke archieven zijn van belang voor de bedrijfsvoering, de bewijszoekende burger en vanuit cultuur-historisch perspectief. Op deze pagina's staat informatie over: Archiefwet 1995, selectielijst, archiveren bij verbonden partijen, duurzame toegankelijkheid van digitale informatie en Archiefwet en Wet hergebruik overheidsinformatie.

 

Samenwerkingsverbanden archieven

Op de Geokaart staat welke archiefinstelling welke gemeente bedient.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Selectielijst archiefbescheiden

929 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 2 november 2021 om 19:55

Handreiking Toekomstbestendige archiefinstellingen

De handreiking Toekomstbestendige archiefinstellingen is ontwikkeld in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale Overheden en beschrijft de invloed van de digitalisering en op de taken en positie van de decentrale archiefinstellingen. Zij schetst de urgentie en de opties om te komen tot een toekomstbestendige positionering van de archiefinstelling. De handreiking is voor iedereen die betrokken is bij de aanpak (bestuurders, secretarissen, directeuren archiefinstellingen, informatiemanagers en beleidsambtenaren cultuur.

Publicaties & Brieven