Iedere gemeente heeft een archief. Hiervoor geldt de Archiefwet. Hoe hiermee om te gaan in dit tijdperk van digitalisering? En hoe gaan gemeenten om met musea? Hier vindt u de relevante wetten, subsidies en handreikingen.

Nieuws

Lees meer over

Adviescommissie Archieven

De adviescommissie Archieven adviseert de VNG over thema’s op het gebied van archiefbeleid. Een belangrijke taak van de commissie is de ondersteuning bij het opstellen van een ontwerpselectielijst van (inter)gemeentelijke archiefbescheiden.

Beleid en regelgeving

Gemeentelijke archieven zijn van belang voor de bedrijfsvoering, de bewijszoekende burger en vanuit cultuur-historisch perspectief. Op deze pagina's staat informatie over: Archiefwet 1995, selectielijst, archiveren bij verbonden partijen, duurzame toegankelijkheid van digitale informatie en Archiefwet en Wet hergebruik overheidsinformatie.

 

Samenwerkingsverbanden archieven

Op de Geokaart staat welke archiefinstelling welke gemeente bedient.

Handreiking Toekomstbestendige archiefinstellingen

De handreiking Toekomstbestendige archiefinstellingen is ontwikkeld in opdracht van het project Archiefinnovatie Decentrale Overheden en beschrijft de invloed van de digitalisering en op de taken en positie van de decentrale archiefinstellingen. Zij schetst de urgentie en de opties om te komen tot een toekomstbestendige positionering van de archiefinstelling. De handreiking is voor iedereen die betrokken is bij de aanpak (bestuurders, secretarissen, directeuren archiefinstellingen, informatiemanagers en beleidsambtenaren cultuur.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Selectielijst archiefbescheiden

670 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 3 juli 2020 om 11:07