Iedere gemeente heeft een archief. Hiervoor geldt de Archiefwet. Deze wet schrijft voor dat de overheid haar informatie op een goede manier bewaart. Dat is van belang voor de bedrijfsvoering van de overheid zelf, maar ook voor publieke verantwoording, rechtsvinding en vanuit cultuur-historisch perspectief. Hoe kunt u als gemeente hiermee omgaan in dit tijdperk van digitalisering? Op deze pagina vindt u relevante wetten, subsidies en handreikingen. Ook houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de nieuwe Archiefwet.

Beleid en regelgeving

Gemeentelijke archieven zijn van belang voor de bedrijfsvoering, de bewijszoekende burger en vanuit cultuur-historisch perspectief. Op deze pagina's vindt u uitleg over: de Archiefwet 1995, selectielijst, archiveren bij verbonden partijen, duurzame toegankelijkheid van digitale informatie en Archiefwet en Wet hergebruik overheidsinformatie.

 

AAN DE SLAG MET DE GEMEENTELIJKE UITVOERING

Samen met gemeenten werken we aan het sterker en slimmer maken van de uitvoering. We kopen samen in, werken samen aan nieuwe producten en diensten en spreken standaarden af. Dat doen we vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU), het bijbehorende fonds GGU en subsidies vanuit het rijk. Elke gemeente draagt bij aan het fonds GGU en kan gebruik maken van de collectieve oplossingen.

Hieronder staan de producten, diensten en programma’s die helpen om uw dienstverlening te verbeteren.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Selectielijst archiefbescheiden

1199 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 10 juli 2024 om 12:12

Kennisbank Grip op Informatie

Voor praktische documenten rondom de archiefwet kunt u terecht op de kennisbank van Grip op Informatie. Het uitvoeringsprogramma Grip op Informatie ontwikkelde samen met gemeenten diverse handreikingen. Deze zijn te doorzoeken in de Kennisbank Grip op Informatie. Daarnaast hebben we in de kennisbank tal van interessante publicaties en doorverwijzingen verzameld op het thema informatiehuishouding vanuit de vele samenwerkingsverbanden waar we bij betrokken zijn.

Adviescommissie Archieven

De adviescommissie Archieven adviseert de VNG over thema’s op het gebied van archiefbeleid. Een belangrijke taak van de commissie is de ondersteuning bij het opstellen van een ontwerpselectielijst van (inter)gemeentelijke archiefbescheiden.

Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA)

De VNG werkt samen met het Nationaal Archief en andere partners in het kader van het Kennisnetwerk en Archief (KIA). KIA heeft een kennisplatform waarop online wordt samengewerkt en kennis gedeeld. Het forum is onderdeel van Pleio en is gericht op een ieder die verantwoordelijk is voor informatievoorziening en archivering.

Archiveren sms- en WhatsAppberichten

whatsapp-logo

Op sms- en WhatsAppberichten over bestuurlijke aangelegenheden is de Wob/Woo van toepassing. Gemeenten zijn daarom verplicht deze tekstberichten te archiveren. Om gemeenten hierin te ondersteunen, publiceerde de VNG de handreiking Archivering tekstberichten (pdf, 1 MB).

Publicaties & Brieven