Iedere gemeente heeft een archief. Hiervoor geldt de Archiefwet. Deze wet schrijft voor dat de overheid haar informatie op een goede manier bewaart. Dat is van belang voor de bedrijfsvoering van de overheid zelf, maar ook voor publieke verantwoording, rechtsvinding en vanuit cultuur-historisch perspectief. Hoe kunt u als gemeente hiermee omgaan in dit tijdperk van digitalisering? Op deze pagina vindt u relevante wetten, subsidies en handreikingen. Ook houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom de nieuwe Archiefwet.

Beleid en regelgeving

Gemeentelijke archieven zijn van belang voor de bedrijfsvoering, de bewijszoekende burger en vanuit cultuur-historisch perspectief. Op deze pagina's staat informatie over: Archiefwet 1995, selectielijst, archiveren bij verbonden partijen, duurzame toegankelijkheid van digitale informatie en Archiefwet en Wet hergebruik overheidsinformatie.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Selectielijst archiefbescheiden

1041 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 1 juli 2022 om 08:17

Adviescommissie Archieven

De adviescommissie Archieven adviseert de VNG over thema’s op het gebied van archiefbeleid. Een belangrijke taak van de commissie is de ondersteuning bij het opstellen van een ontwerpselectielijst van (inter)gemeentelijke archiefbescheiden.

Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA)

De VNG werkt samen met het Nationaal Archief en andere partners in het kader van het Kennisnetwerk en Archief (KIA). KIA heeft een kennisplatform waarop online wordt samengewerkt en kennis gedeeld. Het forum is onderdeel van Pleio en is gericht op een ieder die verantwoordelijk is voor informatievoorziening en archivering.

Archiveren sms- en WhatsAppberichten

whatsapp-logo

Op sms- en WhatsAppberichten over bestuurlijke aangelegenheden is de Wob van toepassing. Gemeenten zijn daarom verplicht deze tekstberichten te archiveren. Om gemeenten hierin te ondersteunen, heeft de VNG de handreiking Archivering tekstberichten uitgebracht.

Publicaties & Brieven