Per 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking getreden, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. De Woo bevordert dit door de openbaarheid en duurzame toegankelijkheid van publieke informatie bij bestuursorganen te verbeteren. In de Woo is geregeld welke informatie de overheid openbaar moet maken en om welke redenen informatie niet openbaar kan worden. Lees meer

Wat doet de VNG

De VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie van de Woo op basis van het Meerjarenplan Woo. Deze ondersteuning is ondergebracht in het project Grip op Informatie.

Let op: De VNG is de belangenvereniging van de Nederlandse gemeenten en heeft uitdrukkelijk geen rol in de bemiddeling van zaken tussen burger en gemeente. Dit om iedere schijn van belangenverstrengeling te voorkomen. Op de website van de nationale ombudsman staat informatie over waar u terecht kunt met vragen of problemen met de overheid. Daarnaast is er sinds 2022 een Adviescollege Openbaarheid en Informatievoorziening die voor bemiddeling kan zorgen tussen journalisten en overheid.

Juridische vragen en antwoorden over de Woo

Sinds 1 mei 2022 vervangt de Wet open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Over de veranderingen die daarbij horen, zijn veel vragen gesteld door mensen met een juridische achtergrond. Deze vragen zijn dan ook beantwoord vanuit dat vakgebied. 
 

Meest recente discussies op het VNG-forum

Forum Woo

3064 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 8 juni 2023 om 13:50

Grip op informatie

2660 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 7 juni 2023 om 15:44

Publicaties & Brieven