Per 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) in werking getreden, die de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangt. Openheid en transparantie zijn essentieel voor het vertrouwen tussen de samenleving en de overheid. De Woo bevordert dit door de openbaarheid en duurzame toegankelijkheid van publieke informatie bij bestuursorganen te verbeteren. In de Woo is geregeld welke informatie de overheid openbaar moet maken en om welke redenen informatie niet openbaar kan worden. Lees meer

Wat doet de VNG

De VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie van de Woo op basis van het Meerjarenplan Woo. Deze ondersteuning is ondergebracht in het project Grip op Informatie.

Juridische vragen en antwoorden over de Woo

Sinds 1 mei 2022 vervangt de Wet open overheid (Woo) de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Over de veranderingen die daarbij horen, zijn veel vragen gesteld door mensen met een juridische achtergrond. Deze vragen zijn dan ook beantwoord vanuit dat vakgebied. 
 

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Onderstaande projecten, programma's en diensten komen voort uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Forum Wob

2618 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 17 mei 2022 om 07:14

Grip op informatie

2245 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 16 mei 2022 om 13:51

Publicaties & Brieven