Ledenbrief nummer

Lbr. 22/029

Geachte leden van college en gemeenteraad,

De Wet open overheid (Woo) is op 1 mei gedeeltelijk in werking getreden. De Woo heeft tot doel een transparante overheid te bevorderen en de informatiehuishouding op orde te brengen. In deze ledenbrief informeren wij u over de wijze van implementatie en de ondersteuning die wij daarbij bieden vanuit het project Grip op informatie op basis van het zogenoemde Meerjarenplan Woo. Wij roepen u op om vooruitlopend op de inwerkingtreding van de verplichting tot actieve openbaarmaking van de 11 informatiecategorie├źn eigener beweging informatie te publiceren op uw website. Dit aansluitend op de gezamenlijke brief van de overheden over de Woo. Verder gaan wij in op de rol van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding, op de rol van de gemeenteraad, de beschikbare middelen en de betekenis van de Woo voor de ambtelijke organisatie.