Op 16 maart is het debat over de Wet open overheid (WOO). Dit onderwerp staat hoog op de agenda van provincies, gemeenten en waterschappen. Namens de medeoverheden brengen wij graag de volgende punten onder uw aandacht.