Kennisbank Grip op Informatie (85)

Dit is de kennisbank van het project Grip op Informatie. Lees alles over Grip op Informatie op onze speciale projectpagina.

Forum ‘Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA)

Het forum Kennisnetwerk  Archief en Informatie (KIA) is een kennisplatform waarop online wordt samengewerkt en kennis gedeeld. Het forum, onderdeel van Plein Overheid (Pleio), is gericht op archiefvakgenoten.

Thema
Digitaal samenwerken en referenties
Maand
Januari
Jaartal
2022
Verplichting
Could
Eigenaar
Nationaal Archief

VNG Forum ‘Grip op informatie’

Het platform heeft het doel om medewerkers van gemeenten in contact te brengen met elkaar van elkaar te laten leren rondom de thema’s informatiehuishouding op orde, actieve openbaarmaking, en duurzame toegankelijkheid.

Thema
Digitaal samenwerken en referenties
Maand
Januari
Jaartal
2022
Verplichting
Could
Eigenaar
VNG

VNG Forum ‘Selectielijst archiefbescheiden’

Dit platform heeft als doel om medewerkers van gemeenten in contact te laten komen met elkaar en van elkaar te leren rondom het thema archiefbescheiden. U moet zich hiervoor wel aanmelden. Zie op deze pagina het thema Dienstverlening en informatiebeleid. De groep staat bij dit thema genoemd.

Thema
Digitaal samenwerken en referenties
Maand
Januari
Jaartal
2022
Verplichting
Could
Eigenaar
VNG

Forum (open) Data Nederlandse Gemeenten

Deze linkedIn-groep is bedoeld om kennis te delen over open data en datagedreven werken tussen gemeentelijke organisaties in Nederland. Dit is een initiatief van de G5, De Digitale Steden Agenda en VNG.

Thema
Digitaal samenwerken en referenties
Maand
Januari
Jaartal
2022
Verplichting
Could
Eigenaar
VNG

VNG Forum ‘Toezicht Archiefwet’

Het forum voor en door gemeentearchivarissen, gemeentelijke archiefinspecteurs en informatiemanagers, die te maken hebben met het opstellen van het (twee)jaarlijkse verslag voor de gemeenteraad volgens het raamwerk voor horizontale verantwoording van de uitvoering van de Archiefwet volgens KPI’s (archief KPI’s).

Dit forum biedt u de kans om:

  1. praktische vragen te stellen aan experts van de VNG Adviescommissie archieven en de werkgroep archief KPI’s;
  2. knelpunten en wensen te melden;
  3. kennis en documenten met elkaar en de VNG te delen aangaande uitvoering van de Archiefwet.

U moet zich hiervoor wel aanmelden. Zie op deze pagina het thema Dienstverlening en informatiebeleid. De groep staat bij dit thema genoemd.

Thema
Digitaal samenwerken en referenties
Maand
Januari
Jaartal
2022
Verplichting
Could
Eigenaar
VNG

Forum ‘BREED’

Het online platform BREED kwam in 2008 tot stand vanuit de behoefte om de samenwerking te bevorderen tussen Brabantse gemeenten op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Al spoedig wilden ook geïnteresseerden van buiten de regio zich aansluiten en is het platform gegroeid naar ruim 2.000 vakgenoten. 

Deze website richt zich op professionals in het archief- en informatiewerkveld bij de (semi-overheid. Zij kunnen elkaar hier online ontmoeten en kennis en ervaring uitwisselen.

Thema
Digitaal samenwerken en referenties
Maand
Januari
Jaartal
2022
Verplichting
Could
Eigenaar
BREED, stichting

Wegwijzer in het informatiebeheer

Met deze online wegwijzer over informatiebeheer wordt de (junior) informatieprofessional meegenomen in de begrippen en grondslagen vanuit de wet, die onder de inrichting van het informatiebeheer liggen. Bovendien draagt het artikelen en boeken aan, die gelezen kunnen worden om meer kennis te vergaren over het vakgebied.

Thema
Digitaal samenwerken en referenties
Maand
Januari
Jaartal
2022
Verplichting
Could
Eigenaar
Jonker, R.

Handreiking beheer Internetdomeinen Rijksoverheid

Voor een veilige en duurzame dienstverlening en informatievoorziening moeten organisaties binnen de Rijksoverheid hun domeinportfolio actueel en relevant houden. Deze handreiking:

  • biedt deze organisaties een aanpak om hun domeinportfolio (verder) op orde te brengen. De aanpak beschrijft de belangrijkste aandachtsgebieden die een organisatie moet afstemmen; uitwerken, uitvoeren en/of regelen om de domeinportfolio inzichtelijk en effectief te maken;
  • gaat in op de vraag hoe organisaties domeinnaambeheer structureel kunnen inbedden om de kennis en procedures om internetdomeinen te beheren te borgen in de organisatie;
  • gaat in op de vraag hoe organisaties domeinnaambeheer structureel kunnen inbedden om de kennis en procedures om internetdomeinen te beheren te borgen in de organisatie.

 

Thema
Duurzaam toegankelijk
Maand
Juli
Jaartal
2021
Verplichting
Could
Eigenaar
RDDI – Rijksprogramma voor Duurzaam Digitale Informatiehuishouding

Animatie Archiveren by design

Om kort en bondig uit te leggen wat Archiveren by design inhoudt, heeft het Nationaal Archief een animatie ontwikkeld. In ongeveer 3 minuten maakt deze animatie duidelijk wat Archiveren by design is en hoe je het in de praktijk handen en voeten kunt geven.

Voor wie is de animatie bedoeld?
De animatie is vooral bedoeld voor informatieprofessionals die zich bezighouden met de aanschaf, bouw of aanpassing van systemen én bestuurders binnen overheden. Beiden hebben grote invloed op het informatiebeheer binnen hun organisatie of zijn er zelfs eindverantwoordelijk voor.

Thema
Duurzaam toegankelijk
Maand
Juli
Jaartal
2021
Verplichting
Could
Eigenaar
Nationaal Archief

Trefwoorden voor de informatieprofessional

De wereld van informatieprofessionals, ICT’ers en archivarissen is mede door de digitalisering één groot vakgebied geworden. Dat vraagt om een gemeenschappelijke taal. Dit naslagwerk kan daarbij helpen. Trefwoorden voor de informatieprofessional is er daarom voor iedereen die zich met de informatiehuishouding van overheden en de archieffunctie bezighoudt.

Thema
Digitaal samenwerken en referenties
Maand
Maart
Jaartal
2021
Verplichting
Could
Eigenaar
KIA - Kennisnetwerk Informatie en Archief Publiek Denken