Nieuws
VNG Realisatie, Common Ground en gemeente Delft gaven op 8 november gezamenlijk het startschot voor publieke consultatie tijdens de Meetup Gemeentelijke Gegevensmodel (GGM) in Den haag. Hiermee inventariseert VNG de inzichten van gemeenten en leveranciers voor verdere opschaling en standaardisatie.
Met de e-mailservice 'Berichten over uw Buurt' kunnen inwoners notificaties krijgen bij elektronische bekendmakingen van officiële publicaties. Daardoor zijn ze tijdig op de hoogte van bouwplannen, geplande wegwerkzaamheden of te verstrekken kapvergunningen in hun straat, buurt of woonplaats.
De Wet open overheid biedt op dit moment nog veel ruimte voor interpretatie bij de actieve openbaarmaking. We zien dat bijvoorbeeld terug in de beantwoording van de vragen die we stelden aan onze leden in een monitor om inzicht te krijgen in de stand van zaken rondom de implementatie van de wet.
In juni kwam de VNG-monitor uit over de invoering van de Wet open overheid (Woo) bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. We kunnen de resultaten van deze monitor nu delen via het dashboard van Waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten kunnen de resultaten ook met andere gemeenten vergelijken.
De Wet open overheid (Woo) vraagt gemeenten om bepaalde categorieën informatie actief openbaar te maken. Hoe dat technisch moet, hoeft u niet helemaal zelf te bedenken. Evenmin hoeft het een aanslag te zijn op uw budget. Het Open Webconcept ontwikkelt kant-en-klare bouwblokken.
Gemeenten zijn actief bezig met de implementatie van de Wet open overheid (Woo). Een groot deel heeft een projectleider of een contactfunctionaris aangesteld. Dat blijkt uit de resultaten van een onderzoek van de VNG.
Welke gegevens gebruikt de overheid om besluiten te nemen? Er is een website gelanceerd waar inwoners met deze vraag terecht kunnen voor algemene informatie: wiegebruiktmijngegevens.nl. BZK zoekt medewerkers van gemeenten om nieuwe beschrijvingen te checken voordat ze op deze site worden toegevoegd.
De Wet open overheid (Woo) staat hoog op de agenda van provincies, gemeenten en waterschappen. De VNG, het IPO en de UvW roepen het rijk op door te gaan met het ingezette verandertraject en benadrukken het belang van duidelijkheid en een consistente koers om stagnatie te voorkomen.