In juni kwam de VNG-monitor uit over de invoering van de Wet open overheid (Woo) bij gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. We kunnen de resultaten van deze monitor nu delen via het dashboard van Waarstaatjegemeente.nl. Gemeenten kunnen de resultaten ook met andere gemeenten vergelijken.

De VNG zette in het voorjaar 2023 een digitale vragenlijst uit bij 342 gemeenten en 420 gemeenschappelijke regelingen. Dit was de eerste van een jaarlijks terugkerende monitor, die de voortgang toetst van de invoering van de Woo bij gemeenten. De uitkomsten van gemeenten zijn verwerkt in het dashboard van waarstaatjegemeente.

Informatie in het dashboard

Gemeenten kunnen zien wie bezig zijn met welke onderwerpen, wie kennis en ervaring uitwisselen met anderen, en of een Woo-contactfunctionaris of projectleider is aangesteld. Ook is gevraagd naar de status van informatiebeheerplannen en projectplannen. Al 97,3% van de organisaties deelt openbaar en actief informatie uit een of meerdere categorieën. Zo’n 43% heeft een nulmeting uitgevoerd. 

Vindplek van het dashboard

Ga naar waarstaatjegemeente.nl en klik op Lokaal bestuur en veiligheid -> Lokaal bestuur -> Rapport invoering open overheid. Kies rechtsboven in het menu voor een gemeente en ga dan via hetzelfde menu naar de diverse vragen die zijn gesteld. Neem voor vragen over het dashboard contact op met gripopinformatie@vng.nl. Over de antwoorden van gemeenten neemt u contact op met de betreffende gemeente.

Meer informatie