De Wet open overheid (Woo) is per 1 mei 2022 gedeeltelijk ingegaan. Doel van deze wet is het bevorderen van een open en transparante overheid en het op orde brengen van de informatiehuishouding. Wij ondersteunen gemeenten bij de implementatie van de Woo via het programma Grip op Informatie. Hierbij informeren wij u over de inzet van 2 bestuurlijke ambassadeurs namens de VNG.