Het Westfries Archief heeft een handzame infographic gepubliceerd om gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van conversie en migratie van data.
Per 1 juli treedt de Wet elektronische publicaties (Wep) in werking. Nog niet alle gemeenten zijn hier klaar voor. Advies is dan om zo spoedig als mogelijk een ambtelijke projectleider te benoemen en contact op te nemen met KOOP om afspraken te maken met het oog op een voorspoedige implementatie.
Gemeenten zijn niet verplicht om gehele digitale postvakken te bewaren. Alleen e-mail-, sms- of Whatsapp-berichten over de uitvoering van overheidstaken vallen onder de Wob en Archiefwet. Het kan wel handig zijn digitale postvakken te bewaren voor bepaalde tijd om te schiften en de werkvloer te ontzorgen.
Gemeenten krijgen na het inwerkingtreden van de Woo met belangrijke nieuwe verplichtingen te maken. Om hen hierbij te ondersteunen, brengt de VNG in samenwerking met advocatenkantoor Pels Rijcken de handreiking ‘Van Wob naar Woo’ uit.
Gemeenten vinden het hun verantwoordelijkheid om duidelijk te communiceren naar inwoners. Ze willen hier graag meer werk van maken en erbij ondersteund worden. De grootste behoefte heeft men aan standaardteksten voor webberichten, brieven en formulieren.
De communicatie tussen burgers en bedrijven en de overheid verloopt steeds meer via de digitale weg. Bij digitaal communiceren past ook het elektronisch ondertekenen van documenten. Met een handreiking geeft de VNG gemeenten handvatten voor het gebruik van de elektronische handtekening.
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het gewijzigde wetsvoorstel Wet open overheid (Woo). Voor de uitvoering komt voor gemeenten een bedrag beschikbaar van € 164 miljoen waarvan structureel € 42,1 miljoen per jaar en incidenteel € 121,9 miljoen.
De VNG, het IPO en de UvW vragen minister Ollongren om volledige compensatie voor de kosten van de implementatie en uitvoering van de Wet open overheid (Woo).
De kansen van open data kunnen beter benut worden wanneer gemeenten data gaan delen om een maatschappelijke opgave of beleidsvraagstuk met partners op te pakken. In onze ledenbrief en visie ´Van open data naar samen data delen’ roepen we gemeenten op om actief aan de slag te gaan met data delen.
De tweede week van Grip op Informatie is volop aan de gang. Ter informatie en inspiratie verschijnt ook een magazine waarin 8 gemeenten een boekje opendoen over hoe zij omgaan met informatie en welke mogelijkheden dat oplevert.