De maatschappij verandert steeds meer in een informatie- en netwerksamenleving. De Wet Digitale overheid, voorheen de Wet generieke digitale infrastructuur (GDI), is gericht op het verbeteren van de digitale overheid door standaarden voor elektronisch verkeer verplicht te stellen. Ook geeft het regels over informatieveiligheid en over de toegang van inwoners en bedrijven tot online dienstverlening bij de (semi)overheid. De Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) legt hiervoor de basis.

Met veilig en betrouwbaar inloggen wordt bedoeld dat inwoners en bedrijven elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een hogere mate van betrouwbaarheid. De wet regelt dat publieke dienstverleners verplicht zijn om, daar waar nodig, inlogniveaus van het betrouwbaarheidsniveau ‘Substantieel’ of ‘Hoog’ te gebruiken voor toegang tot online diensten. 

De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. Hiermee implementeert Nederland de EU-richtlijn voor toegankelijkheid van overheidswebsites en apps.

Stand van zaken

De Eerste Kamer heeft 21 maart 2023 het wetsvoorstel digitale overheid aangenomen. De Wet digitale overheid (Wdo) treedt op 1 juli 2023 gefaseerd in werking.

Meer informatie