Overheidsgegevens worden vastgelegd in 10 basisregistraties, die onderling gegevens uitwisselen. Burgers en bedrijven hoeven zo maar één keer gegevens aan te leveren.

Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens

Het programma Operatie Basisregistratie Personen (oBRP) is in juli 2017 door de Minister van Binnenlandse Zaken stopgezet. Op initiatief van een aantal gemeenten (waaronder Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven) en VNG heeft een verkenning plaatsgevonden naar een Gemeentelijke Verenigde Registratie van persoonsgegevens (GVR).  De VNG heeft december 2017 samen met haar partners besloten om het project GVR stop te zetten.

Nieuws

VNG fora

Wetsvoorstellen