Veelgebruikte overheidsgegevens zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie, worden vastgelegd in 10 basisregistraties. Inwoners en bedrijven hoeven zo maar 1 keer gegevens aan te leveren. Gemeenten houden een aantal van deze gegevens bij. Ook kunnen zij de gegevens gebruiken bij hun dienstverlening, of om maatschappelijke vraagstukken (zoals klimaatadaptatie en ondermijning) aan te pakken. 

Standpunt

Het stelsel van basisregistraties bevat tien registraties die door alle overheidsinstellingen verplicht moeten worden gebruikt, zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) of de Basisregistratie Personen (BRP). Gemeenten constateren dat er nog onvoldoende samenhang en eenduidigheid is in het stelsel van basisregistraties. Het gebrek aan samenhang belemmert gemeenten in het uitvoeren van hun taken en daar hebben inwoners en ondernemers last van. In ons position paper zijn de standpunten verder uitgewerkt. 

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Onderstaande projecten, programma's en diensten komen voort uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten.

Publicaties & Brieven