Veelgebruikte overheidsgegevens zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen en geo-informatie, worden vastgelegd in 10 basisregistraties. Inwoners en bedrijven hoeven zo maar 1 keer gegevens aan te leveren. Gemeenten houden een aantal van deze gegevens bij. Ook kunnen zij de gegevens gebruiken bij hun dienstverlening, of om maatschappelijke vraagstukken (zoals klimaatadaptatie en ondermijning) aan te pakken. 

Standpunt

Het stelsel van basisregistraties bevat 10 registraties die door alle overheidsinstellingen verplicht moeten worden gebruikt, zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) of de Basisregistratie Personen (BRP). Gemeenten constateren dat er nog onvoldoende samenhang en eenduidigheid is in het stelsel van basisregistraties. Het gebrek aan samenhang belemmert gemeenten in het uitvoeren van hun taken en daar hebben inwoners en ondernemers last van. In ons position paper zijn de standpunten verder uitgewerkt. 

Lees de position paper over basisregistraties (pdf, 632 kB)

Stelsel van basisregistraties

De 10 basisregistraties vormen bij elkaar een stelsel van basisregistraties, de kern van de gegevens van de overheid. Ze zorgen voor een klantgerichte overheid, die niet aan inwoners of bedrijven informatie vraagt die al eerder is verstrekt. Overheidsinstellingen zijn verplicht basisregistraties te gebruiken bij de uitvoering van publiekrechtelijke taken.

Bekijk alle basisregistraties

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Samen met gemeenten werken we aan het sterker en slimmer maken van de uitvoering. We kopen samen in, werken samen aan nieuwe producten en diensten en spreken standaarden af. Dat doen we vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) en het bijbehorende fonds GGU. Elke gemeente draagt hieraan bij en kan gebruik maken van meer dan 70 oplossingen die vanuit dit fonds zijn ontwikkeld.

Hieronder staan de producten, diensten en programma’s die helpen om uw dienstverlening te verbeteren.

Publicaties & Brieven