Overheidsgegevens worden vastgelegd in 10 basisregistraties, die onderling gegevens uitwisselen. Burgers en bedrijven hoeven zo maar één keer gegevens aan te leveren.

Standpunt

Het stelsel van basisregistraties bevat tien registraties die door alle overheidsinstellingen verplicht moeten worden gebruikt, zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) of de Basisregistratie Personen (BRP). Gemeenten constateren dat er nog onvoldoende samenhang en eenduidigheid is in het stelsel van basisregistraties. Het gebrek aan samenhang belemmert gemeenten in het uitvoeren van hun taken en daar hebben inwoners en ondernemers last van. In ons position paper zijn de standpunten verder uitgewerkt. 

Publicaties & Brieven