Organisatie

VNG

Publicatie soort

Handreiking

Jaar van uitgifte

2020

Met ingang van 15 april 2020 wordt het voor vertegenwoordigers van bestuursorganen, beroepsmatige rechtsbijstandsverleners en niet-natuurlijke personen verplicht om digitaal te procederen in belastingzaken. 

Het gaat om zaken waarin cassatieberoep wordt ingesteld tegen uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven, de Centrale Raad van Beroep, het College van Beroep voor het bedrijfsleven en van Caribische gerechten die zijn gedaan op of na die datum. De Hoge Raad heeft alle colleges van burgemeester en wethouders hierover al geïnformeerd in een brief van 11 juli 2019.