Fiscaal procesrecht gaat over de regels die gelden bij bezwaar en beroep tegen beslissingen voor gemeentelijke belastingen en de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

VNG-standpunt

Hoewel gemeenten in het fiscale procesrecht in grote lijnen het commune fiscale procesrecht volgen, zijn er enkele kleine afwijkingen, zoals bij afdoeningstermijnen. De ervaring leert dat het fiscale procesrecht bijdraagt aan een goede rechtsbescherming tegen belastingaanslagen.

Lees het volledige standpunt

Wat is fiscaal procesrecht?

Monopoly-spelletje met huisjes

Fiscaal procesrecht gaat over de regels die gelden bij bezwaar en beroep tegen beslissingen  op het gebied van (de gemeentelijke) belastingen en de Wet waardering onroerende zaken (WOZ). Het zijn regels die zowel voor de overheid (de gemeente) als voor belanghebbenden (een individu, bedrijf of instelling) gelden.

Lees meer over fiscaal procesrecht

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

1163 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 17 juni 2024 om 16:11

Publicaties & Brieven