Hoewel gemeenten in het fiscale procesrecht in grote lijnen het commune fiscale procesrecht volgen, zijn er enkele kleine afwijkingen, zoals bij afdoeningstermijnen. De ervaring leert dat het fiscale procesrecht bijdraagt aan een goede rechtsbescherming tegen belastingaanslagen.

De kleine afwijkingen vindt de VNG van groot belang voor gemeenten die met vaak kleine belastingafdelingen veel werk verzetten. Zo bieden de langere termijnen een evenwicht tussen een zorgvuldige afdoening en personele capaciteit zonder tijdelijke inhuur.

De VNG is een grote voorstander van de experimenten met de zogenoemde informele aanpak. Met die werkwijze zoeken gemeenten voor of tijdens bezwaar- en beroepsprocedures naar mogelijkheden om grieven van belastingplichtigen te voorkomen of adequaat op te lossen.