Hier vindt u informatie over gemeentelijke belastingen: van OZB tot leges, van heffing tot invordering en van beleid tot praktijk.

Ons standpunt

Om maatschappelijke opgaven vanuit de lokale samenleving en met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken, is beleidsmatige én financiële armslag noodzakelijk. Er dient daarom een verschuiving plaats te vinden van rijksbelastingen naar het lokale belastinggebied. Daarbij gelden wel enkele randvoorwaarden die wij eerder in een ledenbrief hebben verwoord.

Nieuws Belastingen

WOZ-datacenter

Bij het WOZ-datacenter kunt u terecht voor informatie, actualiteiten en adviezen over de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). 

Hoe kunnen we bijdragen aan de Global Goals?

Gemeentelijke belastingen zijn een belangrijk sturingsmiddel voor gemeenten. Ze kunnen dit inzetten om ongelijkheid te verminderen.  Een betrouwbare overheid en een sterke lokale democratie zorgen voor voldoende draagvlak voor de besteding van de publieke middelen. Global Goals 10 en 16 gaan hierover.