Gemeenten hebben eigen inkomsten nodig om kosten te dekken voor diensten of om uit te geven aan lokale taken en voorzieningen. Op deze pagina vindt u meer informatie over gemeentelijke belastingen: van OZB, Wet WOZ tot leges, van heffing tot invordering en van beleid tot praktijk.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Om maatschappelijke opgaven vanuit de lokale samenleving en met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken, is beleidsmatige én financiële armslag noodzakelijk. Dit vereist allereerst dat  de bekostigingssystematiek van de decentrale overheden op orde is gebracht. Dan dient een verschuiving plaats te vinden van rijksbelastingen naar het lokale belastinggebied.

Meer over uitbreiding van het lokale belastinggebied

LangeTermijnAgenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt de LangeTermijnAgenda Belastingen een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt gemeenten en belastingsamenwerkingen de komende 5 jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Aan de slag met de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Onderstaande projecten, programma's en diensten komen voort uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

1158 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 29 mei 2024 om 08:51