Hier vindt u informatie over gemeentelijke belastingen: van OZB, Wet WOZ tot leges, van heffing tot invordering en van beleid tot praktijk.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Om maatschappelijke opgaven vanuit de lokale samenleving en met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken, is beleidsmatige én financiële armslag noodzakelijk. Er dient daarom een verschuiving plaats te vinden van rijksbelastingen naar het lokale belastinggebied. Daarbij gelden wel enkele randvoorwaarden die wij eerder in een ledenbrief hebben verwoord.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

867 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 16 april 2021 om 16:20

Trainingen over Bedrijfsvoering

De Academie van VNG Connect is het leerplatform van en voor gemeenten. Bekijk het opleidingsaanbod voor kennis, inspiratie en ervaringsuitwisseling op het gebied van bedrijfsvoering.