Hier vindt u informatie over gemeentelijke belastingen: van OZB, Wet WOZ tot leges, van heffing tot invordering en van beleid tot praktijk.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Om maatschappelijke opgaven vanuit de lokale samenleving en met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken, is beleidsmatige én financiële armslag noodzakelijk. Dit vereist allereerst dat  de bekostigingssystematiek van de decentrale overheden op orde is gebracht. Dan dient een verschuiving plaats te vinden van rijksbelastingen naar het lokale belastinggebied.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

920 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 26 november 2021 om 11:04

Lange Termijn Agenda Belastingen

Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt gemeenten en belastingsamenwerkingen de komende 5 jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.