Hier vindt u informatie over gemeentelijke belastingen: van OZB, Wet WOZ tot leges, van heffing tot invordering en van beleid tot praktijk.

Gerelateerde onderwerpen

Ons standpunt

Om maatschappelijke opgaven vanuit de lokale samenleving en met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken, is beleidsmatige én financiële armslag noodzakelijk. Er dient daarom een verschuiving plaats te vinden van rijksbelastingen naar het lokale belastinggebied. Daarbij gelden wel enkele randvoorwaarden die wij eerder in een ledenbrief hebben verwoord.

Coronavirus - maatregelen lokale belastingen

In verband met het coronavirus is een aantal maatregelen genomen met betrekking tot de lokale belastingen.

Belastingkennis voor raadsleden

Alle aspecten van de gemeentelijke belastingheffing op een rij. Welke keuzemogelijkheden heeft de gemeenteraad?

WOZ-datacenter

Bij het WOZ-datacenter kunt u terecht voor informatie, actualiteiten en adviezen over de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). 

Lange Termijn Agenda Belastingen

De LangeTermijn Agenda Belastingen is een initiatief van de LVLB en de VNG. Voor de belastingsector van gemeenten en waterschappen biedt deze agenda een overzicht van de thema's, ontwikkelingen en initiatieven die op ons afkomen. Dit helpt gemeenten en belastingsamenwerkingen de komende vijf jaar te plannen en om in gesprek te zijn met onze partners binnen en buiten de overheid.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

825 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 28 januari 2021 om 11:02