Server

WOZ-datacenter

Gerelateerde thema's

Op het webportaal WOZ-datacenter vinden gemeenten informatie die ze nodig hebben om WOZ-taxaties uit te voeren en te onderbouwen. De website verzamelt stichtingskosten en andere marktinformatie voor de WOZ-uitvoering. Een onmisbare tool, zeker voor de WOZ-waardering van incourante en agrarische objecten. WOZ-datacenter biedt bovendien een centraal rekenmodel (TIOX), waarmee gemeenten de landelijke taxatiewijzers automatisch kunnen toepassen via eigen taxatiesoftware of via een webapplicatie. 

Doel

Het WOZ-datacenter (www.wozdatacenter.nl) is een internet portal waar gemeenten taxatie-technische informatie kunnen uitwisselen die ze nodige hebben voor de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. WOZ-datacenter richt zich met name op waardering niet-woningen en agrarische objecten, niet direct op woningen. 

Beschrijving

Het WOZ-datacenter is in 2003-2004 voortgekomen uit initiatieven van de grote gemeenten, om via de samenwerking te besparen op de kosten van WOZ-uitvoering. WOZ-datacenter verzamelt informatie, die gemeenten gebruiken bij hun WOZ-taxaties. Inmiddels maken alle gemeenten van Nederland gebruik van het datacenter. Ook de rekenmodule TIOX wordt door gemeenten ingezet. TIOX is een rekenmodel, waarmee gemeenten geautomatiseerd de landelijke taxatiewijzers toepassen. TIOX kan worden gekoppeld aan eigen taxatiesoftware, of worden gebruikt via een webapplicatie. 

WOZ-datacenter verzamelt het hele jaar alle stichtingskosten en andere marktinformatie. Die informatie wordt verwerkt in landelijke taxatiewijzers, die gemeenten gebruiken om taxaties uit te voeren of te onderbouwen. 

De taxatiewijzers, TIOX en andere informatie van het WOZ-datacenter dragen bij aan uniformiteit, kwaliteit en doelmatigheid van de WOZ-uitvoering. 

Praktijkvoorbeeld

Alle gemeenten gebruiken het WOZ-datacenter en de taxatiewijzers. Mede dankzij WOZ-datacenter zijn de kosten van de WOZ-uitvoering sterk gedaald: van € 190 miljoen per jaar (ruim € 23 per object) in de jaren 1999 tot en met 2002, tot ongeveer € 171 miljoen (€ 18,80 per object) in 2020. 

Meer weten

Via www.wozdatacenter.nl kunnen medewerkers van gemeenten en samenwerkingsverbanden die de WOZ uitvoeren toegang krijgen tot alle tools en applicaties van het WOZ-datacenter. Gemeenten beheren zelf de toegang voor hun eigen organisatie. 

Contact

Arnold Kloeke, arnold.kloeke@vng.nl