Gemeenten heffen leges voor het verrichten van diensten die in het individuele belang van de aanvrager van de dienst zijn. Bijvoorbeeld voor het in behandeling nemen van aanvragen om een reisdocument, een rijbewijs of een vergunning. De leges dekken de kosten van de dienstverlening.

VNG standpunt

Regelmatig verschijnen er nieuwsberichten over verschillen tussen gemeenten bij de legesheffing. Dat deze verschillen bestaan, is een feit. Maar er zijn goede redenen voor. De verschillen ontstaan doordat de ene gemeente meer kosten maakt bij de uitvoering dan de andere. Ook berekenen niet alle gemeenten alle kosten via de leges door, maar dekken ze deze bijvoorbeeld uit algemene belastingen. In alle gevallen is echter steeds sprake van een lokaal gemaakte keuze door de gemeenteraad. De VNG vindt dat daar niet aan moet worden getornd. Het voorgaande vereist wel dat gemeenten transparant zijn in de kostenposten die zijn toegerekend aan de leges. Uniforme berekeningsmodellen kunnen daaraan bijdragen.

Leges uitgelegd

Waarom heffen gemeenten leges? Waar worden leges voor gebruikt en wat zijn de voorwaarden voor het heffen van leges?

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

863 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 14 april 2021 om 13:20

Publicaties & Brieven