Gemeenten heffen leges voor het verrichten van diensten die in het individuele belang van de aanvrager zijn. Dat geldt bijvoorbeeld voor de aanvraag van een reisdocument, rijbewijs of vergunning. De leges dekken de kosten van de dienstverlening.

VNG-standpunt

Regelmatig verschijnen er nieuwsberichten over verschillen tussen gemeenten bij de legesheffing. Dat deze verschillen bestaan, is een feit. Maar er zijn goede redenen voor. De verschillen ontstaan doordat de ene gemeente meer kosten maakt bij de uitvoering dan de andere. Ook berekenen niet alle gemeenten alle kosten via de leges door, maar dekken ze deze bijvoorbeeld uit algemene belastingen. In alle gevallen is echter steeds sprake van een lokaal gemaakte keuze door de gemeenteraad. De VNG vindt dat daar niet aan moet worden getornd. Het voorgaande vereist wel dat gemeenten transparant zijn in de kostenposten die zijn toegerekend aan de leges. Uniforme berekeningsmodellen kunnen daaraan bijdragen.

Meer over het heffen van leges

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

1159 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 21 juni 2024 om 10:18

Publicaties & Brieven