Organisatie
VNG
Publicatie soort
Handreiking
Jaar van uitgifte
2022

Naar verwachting treden de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking op 1 januari 2023. Er loopt nog een parlementair proces, waarbij de Eerste Kamer vermoedelijk op 8 november gaat debatteren en een week later besluitvorming plaatsvindt rondom het Koninklijk Besluit. Daarmee ontstaat er voor gemeenten een probleem bij de vaststelling van de begroting en de legesverordening. Er is niet één voorgeschreven aanpak, maar er zijn wel een aantal aandachtspunten om rekening mee te houden. De opties zijn uiteengezet in bijgevoegde handreiking.