Het maximum gemeentelijk kostendeel van het rijbewijs voor 2020 is in de Staatscourant bekendgemaakt (€ 30,95).
De tarieven van de leges voor akten burgerlijke stand worden met ingang van 1 januari 2020 geïndexeerd met 2,88% (en afgerond op 10 eurocent naar boven).
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft de maximumtarieven bekendgemaakt die in 2020 voor paspoort en Nederlandse identiteitskaart gelden. De maximumtarieven zijn vastgesteld door de Rijksministerraad. De nieuwe maximumtarieven zijn geïndexeerd met 2,6%.
Het maximumtarief voor een rijbewijs bedraagt vanaf 1 januari 2020 € 40,65. Dat heeft de Dienst Wegverkeer (RDW) bekendgemaakt.
De VNG heeft alle modelverordeningen gemeentelijke belastingen aangepast aan de ‘100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever’ (VNG, 2018). De meeste wijzigingen zijn van redactionele aard. In onze ledenbrief lichten we de aanpassingen toe.
Op 15 februari 2019 is het Verzamelbesluit openbaar bestuur 2019 in het Staatsblad gepubliceerd. Artikel V van dit besluit bevat een aantal wijzigingen van het Legesbesluit akten burgerlijke stand. Wij informeerden u hierover in ons nieuwsbericht van 19 oktober 2018.
Het in de legesverordening op te nemen rijbewijstarief voor 2019 is maximaal € 39,78. Voor een spoedaanvraag komt daar € 34,10 aan rijkskostendeel bij.
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft de maximumtarieven bekendgemaakt die in 2019 voor paspoort en Nederlandse identiteitskaart gelden. Deze moeten nog worden vastgesteld door de Rijksministerraad, maar de verwachting is dat deze niet meer wijzigen.
De tarieven van het Besluit paspoortgelden zijn na de consultatieperiode aangepast. Deze aanpassing betreft voor gemeenten het Rijksdeel van de tarieven en heeft dus invloed op de maximumtarieven voor reisdocumenten die in 2019 geheven mogen worden.
Het Legesbesluit akten burgerlijke stand wordt in 2019 op twee punten gewijzigd. De tarieven worden geïndexeerd en er komt een nieuw tarief voor meertalige modelformulieren. Wat worden de nieuwe tarieven? En wat wordt het tarief voor de meertalige modelformulieren?