Het maximumtarief voor een standaard rijbewijs voor 2024 wordt € 51,11. Dit bedrag bestaat uit het maximum gemeentelijk kostendeel van € 36,76 en het rijkskostendeel van € 14,35. Voor een spoedaanvraag komt daar € 39,65 rijkskostendeel bij en is het totaalbedrag € 90,76.

Maximum gemeentelijk kostendeel 

Het maximum gemeentelijk kostendeel wordt elk jaar geïndexeerd aan de hand van de consumentenprijsindex (cpi) april lopend jaar ten opzichte van april jaar daarvoor. Voor 2024 wordt dat: (cpi april 2023/cpi 2022) x huidig maximum = (126,01/119,81) x 34,95 = € 36,76. Zie de bekendmaking in  Stcrt. 2023, 32837.

Rijkskostendeel

Gemeenten moeten per rijbewijsaanvraag kosten aan de Dienst Wegverkeer (RDW) afdragen. Voor 2024 bedragen die kosten:

  • voor een regulier rijbewijs € 14,35
  • voor een spoedaanvraag € 39,65

De gemeente draagt bij een spoedaanvraag € 14,35 + € 39,65 = € 54,00 af aan de RDW. De RDW maakt deze tarieven nog bekend in de Regeling tarieven Dienst Wegverkeer 2024.