Ledenbrief nummer

Lbr. 20/051

In verband met nieuwe wetgeving en jurisprudentie heeft de VNG een aantal modelverordeningen en regelingen over gemeentelijke belastingen gewijzigd.

Deze brief is bedoeld om raadsleden, collegeleden en ambtenaren ervan op de hoogte te stellen welke modelverordeningen en regelingen over gemeentelijke belastingen zijn gewijzigd. Daarnaast kunnen ambtenaren met de technische toelichting op de wijzigingen en de bijlagen bij deze ledenbrief beleid uitwerken en voorstellen indienen.