Het geheel aan mogelijkheden voor gemeenten om belastingen te heffen, noemt men ook wel het belastinggebied. Hierin kan de gemeente de verdeling tussen inkomsten en uitgaven afstemmen op plaatselijke voorkeuren.

VNG-standpunt

De VNG pleit voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. Beleidsmatige én financiële armslag voor gemeenten is noodzakelijk om maatschappelijke opgaven vanuit de lokale samenleving met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken. Daarbij gelden wel enkele randvoorwaarden.

Lees meer over ons standpunt

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

1179 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 7 december 2023 om 10:52

Publicaties & Brieven