Met een gemeentelijk belastinggebied kan de gemeente de verdeling tussen inkomsten en uitgaven afstemmen op plaatselijke voorkeuren.

VNG-standpunt

De VNG pleit voor een lokaal belastinggebied dat qua omvang beter past bij de steeds grotere hoeveelheid taken en verantwoordelijkheden van gemeenten. Beleidsmatige én financiële armslag voor gemeenten is noodzakelijk om maatschappelijke opgaven vanuit de lokale samenleving met de juiste democratische afweging op te kunnen pakken. Daarbij gelden wel enkele randvoorwaarden.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

920 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 26 november 2021 om 11:04

Publicaties & Brieven