Een huishouden met eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld €1.361, dat is 3,9% meer dan vorig jaar. Daarvan gaat €811 naar de gemeente, €188 naar de provincie en €362 naar het waterschap. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert.
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) is weer begonnen met het verzamelen van gegevens voor de Atlas van lokale lasten. Hiervoor ontvangt elke gemeente een vragenlijst. Wij vragen alle gemeenten om deze zo snel mogelijk in te vullen.
De VNG heeft een aantal modelverordeningen en regelingen over gemeentelijke belastingen gewijzigd. De wijzigingen houden verband met nieuwe wetgeving en jurisprudentie. In onze ledenbrief lichten we de wijzigingen toe.
Staatssecretaris van Financiën Vijlbrief heeft op 18 mei het pakket ‘Bouwstenen voor een beter belastingstelsel’ aan de Tweede Kamer aangeboden. In het bijbehorende syntheserapport zit een voorbeeldpakket met meerdere varianten over een verruiming van het gemeentelijk belastinggebied.
Lagere lokale belastingen? Graag! Toch ziet een aantal gemeenten zich gedwongen de lasten juist te verhogen. Want de gemeentelijke taken zijn enorm uitgebreid, maar de centen niet. De uitkering van het Rijk aan gemeenten moet dus worden verhoogd en hervormd, aldus VNG-voorzitter Jan van Zanen.
De VNG Handleiding Uniformering objectafbakening gemeentelijke belastingen is beschikbaar. De handleiding beschrijft bij welke gemeentelijke belastingen en hoe kan worden aangesloten bij de objectafbakening in de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).
In een brief aan de Tweede Kamer deelt staatssecretaris Snel mee dat begin 2020 de bouwstenen voor een beter belastingstelsel klaar zullen liggen. Het gaat om een 'technisch ambtelijke verkenning van een breed palet'.
De gemeentelijke lasten stijgen dit jaar gemiddeld 3,5 procent, de waterschapslasten 2,3 procent en de provinciale lasten 0,3 procent. Hierdoor betalen zowel huishoudens met een eigen woning, als huishoudens met een huurwoning dit jaar gemiddeld 2,7 procent meer aan lokale lasten.
Het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) is begonnen met het verzamelen van de tarief- en enkele andere gegevens voor de Atlas van lokale lasten. Hiervoor ontvangt elke gemeente een vragenlijst, of heeft deze al ontvangen.
Een uitbreiding van het gemeentelijk belastinggebied hoeft niet te leiden tot hogere lokale lasten voor bepaalde huishoudens of bedrijven. Dit concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in een publicatie.