Op basis van de “verordening compensatieregeling OZB maatschappelijke objecten” kan er subsidie worden verleend voor de OZB aan de eigenaren en/of gebruikers van maatschappelijke objecten.
Deze subsidie is maximaal 50% van de OZB aanslag voor het eigenaren en/of gebruikers gedeelte. 

Jaartal

2022

Gemeente

Er is voor gekozen om de subsidie zichtbaar te verwerken in een aparte regel op het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.
Dit zodat voor de belastingplichtigen op 1 aanslagbiljet zichtbaar is wat zij aan OZB moeten betalen en wat de subsidie is die aan hen is toegekend.

Intern is de volgende werkwijze hiervoor bedacht. De eigenaren en/of gebruikers van maatschappelijke objecten kunnen schriftelijk de subsidie aanvragen bij de gemeente Hardenberg. De afdelingen Sport& Cultuur en MD beoordelen deze aanvragen en geven aan het team belastingen door welke belastingplichtigen in aanmerking komen voor de subsidie. Deze aanvraag hoeven ze niet jaarlijks te doen.
Het team belastingen levert jaarlijks een lijst aan bij beide afdelingen met belastingplichtigen die vorig jaar subsidie hebben gekregen. Deze lijst wordt  gecontroleerd en vervolgens inclusief de eventuele wijzigingen aan team belastingen geretourneerd.
De toegekende subsidie staat op het aanslagbiljet door bij het betreffende VGO een extra regel op te voeren bij belastingsoorten.
Deze opgevoerde belastingsoort met als naam OZB compensatie EIG of GEBR zorgt ervoor dat de toegekende subsidie van 50% (- bedrag) van de OZB voor het eigendom en/of gebruik systeemtechnisch automatisch wordt overgenomen uit de grondslag OZB en vervolgens wordt vermeld op het aanslagbiljet.
Vervolgens wordt er intern voor gezorgd dat aan de achterkant de toegekende subsidie van MD en Sport&Cultuur weer wordt verrekend met de opbrengsten OZB.