Gemeenten heffen belastingen op onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen om een deel van hun taken te bekostigen. De OZB kan worden geheven op basis van artikel 220 van de gemeentewet. De onroerende-zaakbelastingen (OZB) zijn de grootste eigen inkomstenbron van gemeenten en bedragen gemiddeld zo’n 8% van de totale gemeentelijke inkomsten. Gelet op het belang van de OZB bij de financiering van gemeenten is het zaak dat gemeenteraden voldoende ruimte hebben om lokaal tot verantwoorde keuzes te komen. Bij de verdeling van taken en verantwoordelijkheden past het niet dat het Rijk hier hindernissen opwerpt. Dat een stijging van OZB-tarieven ook meteen leidt tot een lastenstijging is een wijdverbreid misverstand. Dit komt omdat men alleen naar de tariefontwikkeling kijkt. Terwijl de hoogte van de OZB niet alleen door het tarief maar ook door de WOZ-waarde wordt bepaald.

Waarom OZB?

wonen

Waarom heffen gemeenten onroerendezaakbelastingen (OZB)? Waar wordt de OZB voor gebruikt? Wat zijn de voorwaarden voor het heffen van OZB? Wie betaalt de OZB?

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

862 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 31 maart 2021 om 13:33

Hoe zit het met de woonlasten binnen uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Publicaties & Brieven