Gemeenten heffen belastingen op onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen om een deel van hun taken te bekostigen. De onroerende-zaakbelastingen (OZB) zijn de grootste eigen inkomstenbron van gemeenten en bedragen gemiddeld 7,5 % van de totale gemeentelijke inkomsten. Dat een stijging van OZB-tarieven ook meteen leidt tot een lastenstijging is een wijdverbreid misverstand. Dit komt omdat men alleen naar de tariefontwikkeling kijkt. Terwijl de hoogte van de OZB niet alleen door het tarief maar ook door de WOZ-waarde wordt bepaald.

Onroerendezaakbelastingen

Meer informatie over de OZB vindt u in dit dossier voor gemeenteraadsladen. We leggen onder meer uit wie OZB betaalt, hoe de tarieven bepaald worden en wat de voorwaarden zijn voor het heffen van OZB.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

1178 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 24 maart 2023 om 13:09

Hoe zit het met de woonlasten binnen uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Publicaties & Brieven