Gemeenten heffen belastingen op onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen om een deel van hun taken te bekostigen. De onroerende-zaakbelastingen (OZB) zijn de grootste eigen inkomstenbron van gemeenten en bedragen gemiddeld 8% van de totale gemeentelijke inkomsten. Dat een stijging van OZB-tarieven ook meteen leidt tot een lastenstijging is een wijdverbreid misverstand. Dit komt omdat men alleen naar de tariefontwikkeling kijkt. Terwijl de hoogte van de OZB niet alleen door het tarief maar ook door de WOZ-waarde wordt bepaald.

Waarom OZB?

Monopoly-spelletje met huisjes

Waarom heffen gemeenten onroerendezaakbelastingen (OZB)? Waar wordt de OZB voor gebruikt? Wat zijn de voorwaarden voor het heffen van OZB? Wie betaalt de OZB?

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

1081 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 4 oktober 2022 om 10:25

Hoe zit het met de woonlasten binnen uw gemeente?

Bekijk de lokale cijfers van uw gemeente in een overzichtelijk dashboard op waarstaatjegemeente.nl.

Publicaties & Brieven