Als inwoners zelf contact opnemen of bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, besparen gemeenten veel gemeenschapsgeld. De VNG maakt een videoanimatie waarmee gemeenten dit onder de aandacht van inwoners kunnen brengen. 

Gemeenten zijn bezorgd over de stijgende kosten en werkdruk door WOZ-bezwaarprocedures die gevoerd worden door commerciële bezwaarbureaus, de zogenoemde ‘no cure no pay bureaus’. Deze bureaus claimen gratis bezwaar te maken, maar als het bezwaar succesvol is moet de gemeente minimaal een proceskostenvergoeding betalen. Als gevolg hiervan vloeit veel gemeenschapsgeld naar de kas van die bureaus.

Zelf bezwaar maken succesvoller

Veel gemeenten bieden hun inwoners al de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen als zij het niet eens zijn met de WOZ-waarde. Vaak is een goede uitleg voldoende, maar de WOZ-waarde kan ook worden aangepast naar aanleiding van informeel contact. Een formeel bezwaarschrift wordt dan voorkomen. Uit onderzoek blijkt dat zelf bezwaar maken vaker succesvol is dan een bezwaar dat door een no cure no pay-bureau is ingediend. 

Groei van het aantal WOZ-bezwaren

Het totaal aantal bezwaren voor woningen is tussen 2020 en 2023 gestegen van 242.000 naar 595.000. Het aantal door bureaus ingediende bezwaren groeide in deze periode van 99.000 naar 265.000. In 2022 werd in totaal circa 20 miljoen euro betaald aan de no cure no pay bureaus. 

De verwachting is dat in 2023 de uitbetaalde vergoedingen en de uitvoeringskosten aanzienlijk zijn gestegen. De VNG heeft samen met andere organisaties bij het kabinet aangedrongen op maatregelen. De staatssecretaris en het ministerie van Financiën hebben afgelopen jaar voortvarend gehandeld. Eind 2023 is een wetswijziging tot stand gekomen. 

Wijzigingen WOZ-wet

Door deze wetswijziging zijn de vergoedingen voor proceskosten en immateriële schade vanaf 2024 fors omlaag gegaan. Ook krijgen inwoners die met professionele rechtsbijstand succesvol bezwaar maken tegen WOZ- beschikkingen de proceskostenvergoeding rechtstreeks uitbetaald. De vergoedingen kunnen dus niet meer direct naar de bureaus worden uitbetaald. 

Animatie voor inwoners

Om inwoners te bewegen zelf contact op te nemen met de gemeente bij vragen over hun WOZ-waarde, maakt de VNG momenteel een laagdrempelige animatievideo. In deze video laten wij zien dat zelf contact opnemen met en zo nodig zelf bezwaar maken bij de gemeente eenvoudig is en dat het geld dat gemeenten moeten betalen aan de bureaus ten koste gaat van publieke voorzieningen. 

De video komt begin februari beschikbaar en is voor alle Nederlandse gemeenten inzetbaar. De video kan gedownload worden op vng.nl, er komt ook een link naar deze video op het YouTubekanaal van de VNG. 

U kunt natuurlijk ook gebruikmaken van onze eerdere berichtgeving over dit onderwerp. In onze nieuwsberichten van 19 december en 3 januari jl. vindt u bijvoorbeeld meer informatie over de wetswijziging.

Meer informatie