Als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) bepaalt de gemeente de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden, etc.) binnen de eigen gemeentegrenzen.

Ons standpunt

De VNG ziet bij de uitvoering van de Wet WOZ de komende jaren een belangrijke uitdaging voor gemeenten. Stijgende huizenprijzen en een toenemend breder gebruik van WOZ-waarden zorgen voor een meer kritische burger. Ook hier zijn gemeenten ‘de eerste overheid’ en moeten ze daar adequaat invulling aan geven. Een kritische burger geeft bovenal verbinding en is een belangrijk signaal voor verandering en verbetering.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

924 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 8 december 2021 om 10:51

Taxatiewijzers

De set landelijke taxatiewijzers staan op het WOZ-datacenter. Gemeenten kunnen op basis van deze wijzers met TIOX taxaties uitvoeren.

Publicaties & Brieven