Als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) bepaalt de gemeente de waarde van alle onroerende zaken (woningen, bedrijfspanden, gronden etc.) binnen de eigen gemeentegrenzen

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

922 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 15 januari 2021 om 11:00

Taxatiewijzers

De set landelijke taxatiewijzers staan op het WOZ-datacenter. Gemeenten kunnen op basis van deze wijzers met TIOX taxaties uitvoeren.

Publicaties & Brieven