Als uitvoerder van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) bepaalt de gemeente de waarde van alle onroerende zaken (onder andere woningen, bedrijfspanden en gronden) binnen de eigen gemeentegrenzen. De VNG ondersteunt gemeenten bij het taxeren van specifieke categorieën onroerende zaken door het uitbrengen van taxatiewijzers.

Ons standpunt

De VNG ziet bij de uitvoering van de Wet WOZ de komende jaren een belangrijke uitdaging voor gemeenten. Stijgende huizenprijzen en een toenemend breder gebruik van WOZ-waarden zorgen voor een meer kritische burger. Ook hier zijn gemeenten ‘de eerste overheid’ en moeten ze daar adequaat invulling aan geven. Een kritische burger geeft bovenal verbinding en is een belangrijk signaal voor verandering en verbetering.

Lees het volledige standpunt

Taxatiewijzers WOZ-datacenter

Het WOZ-datacenter van de VNG biedt informatie, actualiteiten en adviezen over de Wet WOZ voor gemeentelijke organisaties en belangstellenden. Op basis van de set landelijke taxatiewijzers kunnen gemeenten TIOX taxaties uitvoeren.

De set wijzers bestaat uit:

  • Een algemeen deel met informatie die voor alle wijzers van belang is
  • 26 specifieke delen met de kengetallen en onderbouwende marktgegevens voor de verschillende archetypes.

Onafhankelijke keurcommissies van het Gemeentelijk Taxatieoverleg keuren ieder jaar de taxatiewijzers.

Meest recente discussies op het VNG-forum

Gemeentebelastingen

1163 deelnemers | Laatst bijgewerkt op 14 juni 2024 om 18:08

Publicaties & Brieven