Nieuws
De Tweede Kamer heeft op 27 oktober 2023 het wetsvoorstel 'Wet herwaardering proceskostenvergoedingen WOZ en bpm' aangenomen. Gemeenten gaan daardoor fors minder betalen aan de 'no cure no pay-bureaus' die tegen veel te hoge vergoedingen bezwaar maakten tegen WOZ-beschikkingen.
De invoering van de Omgevingswet (Ow) en de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft gevolgen voor de bijhoudingsprocessen van de BAG en de WOZ-administratie. In een nieuwe factsheet staat beschreven hoe gemeenten met deze gevolgen om moeten gaan.
Staatssecretaris Van Rij wil de financiële prikkel beperken voor commerciële bureaus die namens inwoners de WOZ-beschikking aanvechten. Deze 'n o cure no pay-bureaus' zadelen gemeenten op met onnodig veel bezwaar- of beroepsprocedures om te verdienen aan de proceskostenvergoeding.
Er komen maatregelen om de uitwassen van no-cure-no-paybureaus bij het indienen van bezwaren tegen de WOZ-waarde aan te pakken. Dit kondigde staatssecretaris Marnix van Rij op 5 maart 2023 aan. Hij komt hiermee tegemoet aan de bezwaren die de VNG al jarenlang uit.
In een brief aan de Tweede Kamer reageert staatssecretaris van Financiën op het WODC-rapport over no-cure-no-pay-bureaus die bezwaar en beroep instellen in WOZ-zaken. Hij gaat daarbij in op enkele genomen en nog te nemen vervolgstappen op het gebied van uitvoering en wetgeving.
Elke gemeente herkent het: er is een stijging van het aantal WOZ-bezwaren dat wordt ingediend door professionele bezwaarmakers, die op basis van no cure no pay werken. Daar gaat tijd en geld in zitten. Met het project Modelmatig Waarderen van Woningen, onderdeel van de GGU, is onderzocht wat er beter kan.
Consumentenprogramma Radar besteedde maandag 21 maart aandacht aan no cure no pay-bureaus die namens inwoners bezwaar indienen bij gemeenten tegen WOZ-beschikkingen. Algemeen directeur van de VNG, Leonard Geluk, sprak hierover in de uitzending.